Poprzednia

ⓘ Materiał zmiennofazowy
Materiał zmiennofazowy
                                     

ⓘ Materiał zmiennofazowy

Materiał zmiennofazowy, materiał PCM – inaczej związek zmiennofazowy lub materiał przemiany fazowej. Jest substancją, która jest w stanie absorbować, akumulować i uwalniać dużą ilość energii na jednostkę masy w zakresie temperatury przemiany fazowej. W trakcie pochłaniania energii temperatura PCM nie ulega zmianie.

                                     

1. Klasyfikacja i właściwości

Można wyróżnić szereg klasyfikacji materiałów zmiennofazowych, ze względu na:

 • ciało stałe – ciecz występują w formie kapsułek,
 • ciecz – ciało stałe,
 • ciecz - gaz,
 • gaz - ciecz,
 • rodzaj przemiany fazowej
 • ciało stałe - ciało stałe solid-solid,
 • parafiny alkany,
 • ciecze jonowe,
 • kwasy tłuszczowe,
 • organiczne
 • rodzaj związku
 • nieorganiczne
 • uwodnione sole,

Właściwości nieorganicznych PCM

 • wyższa pojemność cieplna od organicznych PCM,
 • znajdują głównie zastosowanie w urządzeniach do magazynowania energii słonecznej,
 • istnieje możliwość rozdziału faz z czego wynika nieefektywne działanie związku,
 • wysokie ciepło utajone,
 • często wywołują korozję,
 • niestabilne termicznie,
 • często ulegają przechłodzeniu,

Właściwości organicznych PCM

 • efekt przemiany fazowej nie powoduje korozji metali,
 • duża rozszerzalność objętościowa podczas przemian fazowych,
 • łatwopalne,
 • niska przewodność cieplna 0.15-0.30 W/mK,
                                     

2. Zastosowania

Elektronika

W pomieszczeniach z urządzeniami elektronicznymi stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed ich przegrzaniem.

Przemysł chemiczny

Używane jako zabezpieczenie w trakcie przebiegu szybkich, niekontrolowanych reakcji egzotermicznych

                                     

2.1. Zastosowania Budownictwo

Stosowane do poprawy efektywności energetycznej budynków. Służą np. do wspomagania ogrzewania podłogowego, ściennego. Mogą występować w formie płyt gipsowo- kartonowych, torebek wypełnionych PCM. Istnieje również możliwość bezpośredniego mieszania materiału zmiennofazowego z gipsem lub cementem. Charakteryzują się niską przewodnością cieplną, a po zmieszaniu z cementem lub gipsem obniża się znacząco wartość przewodności, co wskazuje na niską efektywność takich materiałów.

                                     

2.2. Zastosowania Elektronika

W pomieszczeniach z urządzeniami elektronicznymi stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed ich przegrzaniem.

                                     

2.3. Zastosowania Przemysł chemiczny

Używane jako zabezpieczenie w trakcie przebiegu szybkich, niekontrolowanych reakcji egzotermicznych

                                     

2.4. Zastosowania Przemysł rolno – spożywczy

Są wykorzystywane w celu zapewnienia stałej temperatury np. przy produkcji wyrobów mlecznych, wina, hodowli roślin szklarniowych. Dzięki ich zastosowaniu uniknąć można kosztownych urządzeń np. klimatyzatorów.

                                     

2.5. Zastosowania Tekstylia

Pierwsze zastosowanie PCM w wyrobach włókienniczych zostało opracowane dla NASA, były to rękawice dla astronautów chroniące przez dużymi wahaniami temperatur w kosmosie; technologia ta jest obecnie dostępna pod nazwą Outlast.

                                     
 • go za mało. Efekt ten uzyskiwany jest dzięki zastosowaniu materiału zmiennofazowego umieszczonego w mikrokapsułkach. Producentem materiału jest amerykańska
 • spiralnym i pionowym jak również wodnym i powietrznym. Materiały zmiennofazowe PCM o dużej pojemności cieplnej, w różny sposób wkomponowane w strukturę

Użytkownicy również szukali:

materiały pcm w budownictwie, materiały zmiennofazowe dostępne na rynku właściwości i zastosowanie, materiały zmiennofazowe zasada działania,

...
...
...