Poprzednia

ⓘ Inżynieria przemysłowa
Inżynieria przemysłowa
                                     

ⓘ Inżynieria przemysłowa

Inżynieria przemysłowa – dziedzina techniki, która zajmuje się przemysłem i teorią zarządzania. Rozwój inżynierii przemysłowej i jej konsolidacja z zarządzaniem jako jeden przedmiot nastąpił równocześnie z procesem modernizacji, która rozpoczęła się w następstwie rewolucji przemysłowej. Rozwój ten wynikał z potrzeby znalezienia rozwiązań dla problemów, które pojawiły się w organizacjach i z potrzeby rozwoju nowych metod badawczych, które miały na celu zwiększenie efektywności produkcji oraz obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Metody tych badań oparte są na modelach matematycznych i naukowych. Wraz z rozwojem industrializacji i tworzeniem organizacji zajmujących się świadczeniem usług, nie tylko rozszerzyło się pole sektora produkcyjnego, ale także przemysł. Inżynieria przemysłowa dostarcza rozwiązania dobrze pasujące do zamieniających się procesów produkcyjnych w obszarze zarządzania usługami i umożliwia poprawę procesów organizacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie w oszczędnościach w kosztach operacyjnych, a tym samym zwiększa rentowność organizacji.

Branża inżynierii przemysłowej i zarządzania jest dziedziną dynamiczną, która rozwija się podczas dostosowywania do potrzeb gospodarki, stale dąży do usprawnienia i poprawy procesów organizacyjnych oraz zwiększenia wydajności produkcji. Inżynierów włączono do wszystkich sektorów gospodarki, ponieważ są oni niezbędni w funkcjonowaniu organizacji oraz umożliwienia to integrację wewnątrzorganizacyjną.

                                     

1. Etapy rozwoju inżynierii przemysłowej

Podstawy inżynierii przemysłowej zaczęły być budowane w XX wieku. Pierwsza połowa XX wieku charakteryzuje się naciskiem na zwiększanie wydajności i zmniejszanie kosztów organizacji przemysłowych.

W 1909 r. Frederick Winslow Taylor opublikował swoją teorię naukowej organizacji, która obejmowała dokładne analizy ludzkiej pracy, systematyczne definicje metod, narzędzi i szkoleń dla pracowników. Taylor zajmował się czasem za pomocą liczników i próbował ustanowić standardy. Udało mu się zwiększyć wydajność pracy przy jednoczesnym obniżeniu jej kosztów i zwiększeniu wynagrodzeń pracowników.

W 1912 roku Henry Laurence Gantt opracował wykres Gantta, w którym nakreślono działania organizacji wraz z ich relacjami.

Linie montażowe w fabryce samochodów, stworzone przez Henry Forda 1913 stanowiły znaczący krok naprzód w tej dziedzinie. Ford zmniejszył czas montażu samochodu z ponad 700 godzin do 1.5 godziny. Ponadto był pionierem w zakresie ekonomii dobrobytu "kapitalizmu opiekuńczego” i w zakresie zachęt finansowych dla pracowników, w celu zwiększenia ich wydajności.

Kompleksowy system zarządzania jakością TQM opracowany w latach 40., po II wojnie światowej był częścią odbudowy Japonii po wojnie.

Od 1960 do 1975 r., wraz z rozwojem systemów wspomagania decyzji w zaopatrzeniu, takich jak planowanie zapotrzebowania materiałowego MRP, można podkreślić kwestię rozrządu organizacji przemysłowej.

W latach siedemdziesiątych, wraz z popularyzacją japońskich teorii zarządzania, takich jak Kaizen i Kanban, została przeniesiona uwaga na kwestie jakości, czas dostawy i elastyczność.

W latach dziewięćdziesiątych, po procesie globalizacji przemysłu nacisk kładziony był na zarządzanie łańcuchem dostaw ang. Drum-Buffer-Rope, DBR i zorientowane procesów biznesowych na klienta. Teoria ograniczeń opracowana przez izraelskiego naukowca Elijjahu M. Goldratta 1985 i jego książka "Cel” po angielsku "The Goal” jest kamieniem milowym w tej dziedzinie.

Praktyka inżynierii przemysłowej i zarządzania obejmuje szeroki zakres tematów, bo jest to dyscyplina multidyscyplinarna:

Inżynieria produkcji – metody i sposoby IPO projektu kontroli produkcji, Projektowanie instalacji, obsługi systemów produkcyjnych, planowanie, harmonogramowanie, zakupów i zapasów.

                                     

2. Multidyscyplina

Inżynieria przemysłowa jest dziedziną multidyscyplinarną i obejmuje m.in.:

 • organizational behavior,
 • Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie CIM,
 • metody określania ilościowych i jakościowych wskaźników – badania, statystyki,
 • robotykę
 • normalizację standardów – pracowników i maszyn,
 • decyzje zarządcze,
 • systemy informatyczne – projektowanie, budowa i zarządzanie wszystkimi obszarami organizacji przy pomocy systemów informatycznych,
 • planowanie i zarządzanie projektem,
 • doradztwo organizacyjne i struktury organizacyjne,
 • ekonomię i zarządzanie finansami,
 • organizację i metody,
                                     
 • podstawowych i stosowanych. Stowarzyszenie założono w celu rozwijania dyscypliny inżynieria ekologiczna metod prowadzenia inżynierskiej działalności człowieka w
 • Zarządzania i Inżynierii Produkcji kształci studentów na kierunkach: europeistyka, inżynieria bezpieczeństwa pracy, zarządzanie, zarządzanie i inżynieria produkcji
 • znany przede wszystkim z wysokiego poziomu kształcenia w zakresie inżynierii przemysłowej fizyki, matematyki, mikrobiologii, prawa europejskiego i nauk
 • Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska WGGiIŚ wydział Akademii Górniczo - Hutniczej powstały 1 października 1951 roku w wyniku połączenia
 • jest kontynuatorem kształcenia na kierunku inżynieria biomedyczna w miejsce Międzywydziałowej Szkoły Inżynierii Biomedycznej. Kadencja 2016 - 2018 Rada Wydziału
 • Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej jednostka organizacyjna Politechniki Łódzkiej prowadząca działalność naukowo - badawczą
 • Robotyka ze specjalnościami: Automatyka Przemysłowa Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, Przemysłowe Systemy Pomiarowe, Robotyka oraz Urządzenia
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej powstał w 1993 r. z połączenia dwóch wydziałów: Mechanicznego Energetycznego i Inżynierii Środowiska

Użytkownicy również szukali:

instal inżynieria przemysłowa, inżynieria przemysłowa studia,

...
...
...