Poprzednia

ⓘ Bienias
                                     

ⓘ Bienias

Bienias – stare nazwisko polskie pochodzące od łacińskiego wyrazu benedictus - błogosławiony lub od imion chrzcielnych Benedykt albo Beniamin.

                                     

1. Historia

Forma nazwiska Bienias została po raz pierwszy użyta w źródłach z 1744, 1788 i 1793 roku, wcześniej bo od 1323 i udokumentowane kolejno w latach 1399, 1485 nazwisko to było zapisywane jako Bieniasz, Bieniesz. Można wnioskować, iż Bienias jest pochodną od średniowiecznej formy Bieniasz, które było dawnym zawołaniem szlacheckim. Istnieje hipoteza, że noszący to nazwisko wywodzą się od Białosukniów herbu Pielesz używających tego herbu od początku XVII wieku, którzy tej formy nazwiska używali jako swojego przydomku. W ciągu wieków powiązane z wieloma rodami szlacheckimi, m.in: Buratowskich wśród nich Antoni Buratowski - powstaniec styczniowy, Gabańskich h. Janina - dawnych właścicieli Zamku Tropsztyn nad Dunajcem, Glińskich h. Pomian, Garbuleńskich, Pawłowicz h. Przyjaciel, Skrzyszowskich h. Trąby, Suskich h. Nałęcz czy Serwińskich h. Radwan.

                                     

2. Liczebność

Obecnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej żyje blisko 3230 osób o tym nazwisku, z czego najwięcej zameldowanych jest w Warszawie, a następnie w Łodzi, Krakowie i Jaśle. Nazwisko Bienias jest również często spotykane wśród Polonii amerykańskiej głównie w stanie Illinois i Nowym Jorku oraz w Niemczech: szczególnie w Nadrenii Północnej-Westfalii, Hamburgu i Badenii-Wirtembergii, gdzie żyje blisko 370 osób o tym nazwisku Od końca XIX wieku nazwisko Bienias można spotkać w Australii w stanie Wictoria.

                                     

3. Przyrostek -as

Sufiks -as był używany w tworzeniu polskich nazw osobowych pochodzących od imion chrześcijańskich oraz w apelatywach przezwiskach, też gwarowych, np. Fran-as od Franciszek, Goł-as od goły, Biał-as od biały.

Nazwisko to może mieć również pochodzenie litewskie, o czym świadczyć może końcówka -ias często spotykana w rzeczowniku litewskim rodzaju męskiego.

Rzadko spotykaną obocznością nazwiska jest forma Bieniasch spotykana głównie w Niemczech i Australii.

                                     

4. Ciekawostki

W aglomeracji Melbourne w Australii znajduje się ulica o nazwie Bienias Crescent.

W województwie warmińsko-mazurskim znajduje się miejscowość o nazwie Bieniasze położona nad Jeziorem Bieniaskim, druga polska wieś o tej nazwie leży w województwie podlaskim, niedaleko granicy Litewsko-Białoruskiej.

                                     

5. Znane osoby noszące to nazwisko

  • Jan Bienias – polski działacz społeczny i samorządowy działający na terenie Galicji,
  • Michelle L. Bienias – amerykańska podpułkownik Garrison Commander polskiego pochodzenia,
  • Andrzej Bienias – polski aktor filmowy i teatralny,
  • Andrea Bienias – niemiecka lekkoatletka, halowa Mistrzyni Europy 1986 w skoku wzwyż,
  • Lidia Bienias – polska aktorka telewizyjna i teatralna,
  • Krzysztof Bienias – polski bokser zawodowy, mistrz interkontynentalny federacji WBO,
  • Jan Bienias – podporucznik piechoty, cichociemny, powstaniec warszawski,