Poprzednia

ⓘ Tadeusz Sapierzyński
                                     

ⓘ Tadeusz Sapierzyński

Tadeusz Stanisław Sapierzyński – żołnierz, pułkownik dyplomowany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w rezerwie.

Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po mianowaniu na ppor. rozpoczął służbę w 25 Batalionie Rozpoznawczym, jako dowódca plutonu rozpoznawczego. Pełnił służbę w tej jednostce do 1989 r. jako dowódca kompanii rozpoznawczej, oficer operacyjny sztabu i szef sztabu aż do chwili skierowania na studia w Akademii Sztabu Generalnego. Po studiach w lutym 1992 został wyznaczony na stanowisko szefa Wydziału Rozpoznania 6 Brygady Desantowo-Szturmowej. Pod koniec 1993 roku został przeniesiony do Dowództwa Krakowskiego Okręgu Wojskowego, gdzie w Oddziale Rozpoznania i WRE pełnił służbę do 1995 r. Kolejnym etapem jego kariery wojskowej było stanowisko Dowódcy 10 Batalionu Desantowo-Szturmowego. W 1999 r. po powrocie z operacji pokojowej na Bałkanach pełnił obowiązki Szefa Sztabu 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. W czerwcu 2000 r. został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Operacyjnego KPZ, a po jego przeformowaniu w 2 KZ. W 2003 r. po powrocie z BiH został wyznaczony na stanowisko Szefa Oddziału Operacji Specjalnych Generalnego Zarządu Operacyjnego SG WP w okresie 2007-2014 Dowództwo Wojsk Specjalnych pełniło zbliżoną funkcję. Posiada bogate doświadczenie wynikające z pełnienia obowiązków na stanowiskach dowódczych i sztabowych w tym podczas pełnienia służby na misjach pokojowych ONZ i operacjach pokojowych NATO. Był szefem sztabu i Dowódcą PKW Syria w misji pokojowej UNDOF na Wzgórzach Golan w latach 1997-1998. Dwukrotnie brał udział w operacji pokojowej SFOR w Bośni i Hercegowinie w latach 1998-1999 jako dowódca PKW Bośnia i Hercegowina, w okresie 2002-2003 Dowódca Nordycko-Polskiej Grupy Bojowej wchodzącej w skład MNDN. Był dwukrotnie awansowany w drodze wyróżnienia. Pierwszy raz do stopnia ppłk potem do stopnia płk, po powrocie z operacji prowadzonej przez SFOR w 1999 r. Oprócz studiów na ASG następcą jest Akademia Obrony Narodowej ukończył szereg kursów. Do najważniejszych z nich należały:

  • Kurs operacji pokojowych w Niemczech w 1996 r.
  • Kurs planowania operacji specjalnych w Niemczech w 2005 r.
  • Kurs operacji ONZ w Kanadzie w 1996 r.
  • Kurs integracji z NATO w 2000 r.
  • Kurs w Centrum Doskonalenia Oficerów w Warszawie dz. Rembertów w 1987 r.

Od 11 lutego 2004 r. do 24 lutego 2006 Decyzją Ministra Obrony Narodowej pełnił funkcję Dowódcy JW 2305. Posiada złotą odznakę JW Grom.

W lutym 2006 r. zakończył służbę wojskową po 30 latach jej pełnienia.

We wrześniu 2013 r. został Prezydentem "Stowarzyszenia im. Generała Sławomira Petelickiego”, upamiętniającego gen. bryg. Sławomira Petelickiego.