Poprzednia

ⓘ Międzynarodowy Dzień Astrologii
                                     

ⓘ Międzynarodowy Dzień Astrologii

Międzynarodowy Dzień Astrologii – święto astrologii, która w wyniku postępującej ewolucji nauki została odłączona od astronomii, lecz od niepamiętnych czasów aż do końca XVII wieku odgrywała znaczącą rolę w podejmowaniu decyzji i działań ludzi bez względu na ich przynależność klasową czy zajmowaną pozycję społeczną. Jest obchodzone w dniu równonocy marcowej, zazwyczaj 20 lub 21 marca, ustanowione w 1993 roku przez amerykańskie stowarzyszenie Association for Astrological Networking, zrzeszające astrologów z całego świata.

Pierwowzorem były astrologiczne weekendy Astrology Awareness Weekends, które AFAN sponsorował kilka lat wcześniej. Celem nowego święta było rozszerzenie możliwości współpracy między entuzjastami astrologii a mediami i zebranie funduszy dla lokalnych grup oraz AFAN. Stowarzyszenie zapewnia źródła finansowania dla różnych "projektów astrologicznych” granty i stypendia.

Wyznaczony dzień obchodów związany jest z wejściem Słońca w znak Barana, co w astrologii jest uważane za początek nowego roku astrologicznego.

Święto obchodzą zarówno astrolodzy, jak i miłośnicy astrologii. W wielu krajach odbywają się w tym czasie spotkania, imprezy i wykłady z dziedziny astrologii, które koordynuje stowarzyszenie. W Polsce obchody organizuje Polskie Stowarzyszenie Astrologiczne.

                                     
 • antycznych. Od astrologii odróżnia się astrolatrię, czyli kult gwiazd i planet, uważanych za demony, bóstwa lub ich siedziby. Astrologia nazywana jest
 • okolicach 21 marca. Święta obchodzone w tym dniu: Międzynarodowy Dzień Astrologii Światowy Dzień Zespołu Downa, Jare Gody, Topienie Marzanny, irańskie
 • np. Święto Niepodległości państwowy np. Dzień Solidarności i Wolności lub międzynarodowy np. Dzień Praw Człowieka Może upamiętniać jakieś wydarzenie
 • Saturn, Jowisz, Mars, Słońce, Wenus, Merkury i Księżyc. W teorii astrologii nie tylko dzień tygodnia, lecz także godzina dnia jest zdominowana przez siedem
 • Niepodległości Międzynarodowe Międzynarodowy Dzień Astrologii Międzynarodowy Dzień Frankofonii głównie kraje francuskojęzyczne Światowy Dzień Ziemi w niektórych
 • Wacław, Wacława, Wenancjusz i Wenanty. Burundi Dzień Louisa Rwagasore Międzynarodowe Międzynarodowy Dzień Ograniczania Skutków Katastrof od 2009 ustanowiony
 • Pamięć Świata ang. Memory of the World International Register międzynarodowy projekt sygnowany przez UNESCO, zapoczątkowany w 1992 roku, którego celem
 • traktaty wykładowców Akademii Krakowskiej, m.in. Jana z Głogowa Miscellanea astrologia et alchymica W kolekcji rękopisów znajduje się wiele cennych źródeł
 • zwaną też dniem Brahmy czyli okres trwania jednego wszechświata. Astrologia jest żywa przede wszystkim wśród ludu, ma jednak swoje uzasadnienie w
 • medycyna znajdowała się pod istotnym wpływem popularnej w średniowieczu astrologii W następstwie dominacji dualizmu, poglądów wyrażających pogardę dla życia
 • gnostycyzmu i różokrzyżostwa. Akceptuje astrologię i reinkarnację, z tą jednak różnicą, iż Steiner uważał, że astrologię należałoby przekształcić w astrozofię
 • Wolnomularstwo, inaczej masoneria lub sztuka królewska międzynarodowy tajny ruch społeczny, mający na celu duchowe doskonalenie człowieka i braterstwa