Poprzednia

ⓘ Klasy i kategorie dróg publicznych w Polsce
                                     

ⓘ Klasy i kategorie dróg publicznych w Polsce

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. z 2016 r. poz. 124 w celu określenia wymagań technicznych i użytkowych wprowadza następujące klasy dróg oraz ich hierarchię, zaczynając od drogi o najwyższych parametrach:

 • drogi zbiorcze oznaczane symbolem Z,
 • drogi lokalne oznaczane symbolem L,
 • drogi dojazdowe oznaczane symbolem D.
 • drogi ekspresowe oznaczane symbolem S,
 • drogi główne oznaczane symbolem G,
 • drogi główne ruchu przyspieszonego oznaczane symbolem GP,
 • autostrady oznaczane symbolem A,
                                     

1. Kategorie dróg publicznych

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Dz.U. z 2020 r. poz. 470, ze zm. dzieli drogi ze względu na ich funkcje w sieci drogowej na następujące kategorie:

 • drogi krajowe – klasy A, S, GP
 • drogi gminne – klasy GP, G, Z, L, D
 • drogi powiatowe – klasy GP, G, Z,
 • drogi wojewódzkie – klasy GP lub G

Ulice leżące w ciągu ww. dróg należą do tej samej kategorii co te drogi. Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa, a drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu województwa, powiatu lub gminy.