Poprzednia

ⓘ Management by walking around
Management by walking around
                                     

ⓘ Management by walking around

Management by walking around lub management by wandering around – styl aktywnego zarządzania polegający na częstej obecności menedżerów na stanowiskach pracy i angażowaniu się przez nich w komunikację ze swoimi podwładnymi.

                                     

1. Historia

Za twórcę MBWA uznawany jest David Packard, jeden z założycieli amerykańskiego koncernu Hewlett-Packard HP. Wprowadzona przez niego praktyka polegająca na regularnym wizytowaniu przez menedżerów wszystkich obszarów firmy, ich fizycznej dostępności i angażowaniu się w rozmowy z szeregowymi pracownikami była kluczowym elementem otwartej i zorientowanej na relacje kultury organizacyjnej HP. David Packard stosował to podejście już w czasie swojej pracy w firmie General Electric.

Autorem określenia management by walking around był jeden z menedżerów HP.

Metoda zyskała popularność w Stanach Zjednoczonych w latach 80. i 90. XX wieku dzięki wydanej w 1982 książce Toma Petersa i Roberta Watermana In Search of Excellence, w której opisali oni najlepsze praktyki zarządzania amerykańskich przedsiębiorstw.

                                     

2. Korzyści dla organizacji

Dzięki tej metodzie menedżerowie mogą aktywnie promować wartości firmy, szybciej podejmować decyzje oraz skuteczniej motywować swoich podwładnych m.in. poprzez okazywanie im zainteresowania i szacunku dla wykonywanej przez nich pracy. Szybciej dowiadują się oni również o problemach, samodzielnie identyfikują tzw. wąskie gardła ang. bottlenecks, dokładniej poznają specyfikę pracy na różnych stanowiskach i lepiej zarządzają procesami w organizacji.

Częsta obecność menedżerów na terenie firmy, która umożliwia m.in. spontaniczne rozmowy z szeregowymi pracownikami, sprzyja także budowaniu mniej sformalizowanej, przyjaznej atmosfery pracy.