Poprzednia

ⓘ Przemysław Andrejuk
                                     

ⓘ Przemysław Andrejuk

W 1994 wstąpił do Młodzieży Wszechpolskiej, jednocześnie działając przy Stronnictwie Narodowym w Białej Podlaskiej. Współtworzył periodyk "Wielka Polska” i Wszechnicę Myśli Narodowej. W latach 2004–2005 kierował okręgiem lubelskim MW, zasiadał też we władzach krajowych tej organizacji.

W 2001 wstąpił do Ligi Polskich Rodzin. Do 2007 był prezesem oddziału powiatowego partii w Białej Podlaskiej, wszedł w skład władz krajowych tego ugrupowania. W 2004 kandydował z jego listy bezskutecznie do Parlamentu Europejskiego.

W wyborach parlamentarnych w 2005 uzyskał mandat poselski z listy LPR, kandydując w okręgu chełmskim i otrzymując 7000 głosów. Był wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Miłośników Historii, członkiem Komisji Zdrowia oraz wiceprzewodniczącym Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw związanych z koalicyjnym programem rządowym "Solidarne Państwo”. Zasiadał też w Komisji Polityki Społecznej.

W wyborach parlamentarnych w 2007 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję otrzymał 223 głosy.