Poprzednia

ⓘ Niepełnosprawność (kwartalnik)
                                     

ⓘ Niepełnosprawność (kwartalnik)

Niepełnosprawność: zagadnienia, problemy, rozwiązania – polski kwartalnik naukowy wydawany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie. Od 2015 redaktorem naczelnym jest Krzysztof Czechowski, zaś przewodniczącym rady programowej jest każdorazowo aktualny prezes zarządu PFRON.

Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, jego tematyka dotyczy kwestii rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych. Prezentowane są ujęcia teoretyczne i analizy praktyki oraz doniesienia o najnowszych badaniach. Problematyka: społeczna, prawna, instytucjonalna, psychologiczna, pedagogiczna, medyczna, architektoniczna i inna dotykająca kobiet i mężczyzn z niepełnosprawnością. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2015 r., kwartalnik uzyskał 8 punktów w ocenie parametrycznej czasopism naukowych. W 2018 r. czasopismo po raz kolejny pozytywnie przeszło proces ewaluacji ICI Journals Master List za rok 2017, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV Index Copernicus Value w wysokości 72.72 pkt. ocena ICV w latach poprzednich to: 2014 r. - 55.69; 2015 r. - 67.46; 2016 r. - 69.34. Zastępcą redaktora naczelnego oraz redaktorem tematycznym jest prof dr hab n. med. Anna Wilmowska-Pietruszyńska. Sekretarzem redakcji od 2015 r jest Elżbieta Nobis do listopada 2015 redaktorem naczelnym pisma była Aleksandra Perchla-Włosik.