Poprzednia

ⓘ Etnocentryzm konsumencki
                                     

ⓘ Etnocentryzm konsumencki

Etnocentryzm konsumencki – postawa konsumencka polegająca na preferowaniu zakupu produktów rodzimego pochodzenia.

Etnocentryzm konsumencki mierzy się "skalą etnocentryzmu konsumenckiego” określającą skłonność do nabywania i preferowania produktów rodzimych w odniesieniu do takich samych produktów pochodzących z rynków zagranicznych.

                                     

1.1. Występowanie i specyfika Ośrodki etnocentryzmu konsumenckiego

Najsilniejszy etnocentryzm konsumencki występuje w krajach wysoko rozwiniętych. W Europie tendencja ta najsilniej manifestowana jest w Niemczech i Francji. W Azji występuje najsilniej w Korei oraz Japonii.

                                     

1.2. Występowanie i specyfika Polska

Pierwsze kampanie prowadzone w duchu promocji patriotyzmu konsumenckiego prowadzone były w okresie II RP. Po II wojnie światowej w związku z przynależnością Polski do bloku komunistycznego i pozostawania jej za żelazną kurtyną Polacy zmuszeni byli w większości do zakupu produktów krajowych, ponieważ w Polsce została wprowadzona gospodarka socjalistyczna z ograniczonym i całkowicie kontrolowanym przez państwo eksportem.

Wraz z upadkiem PRL zmieniły się również realia gospodarcze. Zamiast gospodarki kontrolowanej przez państwo wprowadzono gospodarkę kapitalistyczną oraz wolny rynek, w wyniku czego polskie przedsiębiorstwa konkurują z przedsiębiorstwami z innych krajów w skali globalnej. Od roku 1990 w Polsce prowadzonych jest kilka kampanii promujących produkty regionalne jak "Teraz Polska”, "Dobre bo Polskie”, "Polski ślad”, "Swój do swego po swoje" lub program "Doceń polskie”. Realizuje się je poprzez organizację konkursów, w których typowane są produkty o wysokiej jakości użytkowej produkowanych w Polsce oraz wprowadzanie dodatkowych oznakowań umożliwiających ich szybką identyfikację.

W święto niepodległości 11 listopada 2015 polscy informatycy udostępnili darmową aplikację Pola sprawdzającą po zeskanowanym kodzie kreskowym kraj pochodzenia produktu oraz udział polskiego kapitału. Program dostępny jest na platformy Android oraz IOS. Partnerem "Poli” są m.in. Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz Instytut Logistyki i Magazynowania, który zapewnia bazę kodów kreskowych i producentów. Inną aplikacją, która również umożliwia sprawdzanie podobnych danych co Pola, jest opublikowana w kwietniu 2015 roku przez inicjatywę WspieramRozwój.pl aplikacja Polskie Marki. Wyszukiwanie w niej odbywa się poprzez wpisanie firmy lub całej kategorii, np. "musztardy”. Uwzględnia ona także przedsiębiorstwa usługowe.