Poprzednia

ⓘ Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej
Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej
                                     

ⓘ Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej

Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki powstał w roku 1988 z wyodrębnienia części Wydziału Mechanicznego i Organizacji dzisiejszy Wydział Mechaniczny. Historia wydziału sięga Instytutu Organizacji i Zarządzania, funkcjonującego w latach 19731984.

1 stycznia 2008 roku z Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki wydzielono Katedrę Podstaw Techniki, Katedrę Matematyki, Katedrę Metod i Technik Nauczania oraz Instytut Fizyki, na podstawie których powstał Wydział Podstaw Techniki. Dotychczasowy Wydział Zarządzania i Podstaw Techniki zmienił nazwę na Wydział Zarządzania.

                                     

1. Władze wydziału

Władze wydziału w kadencji 2016–2020:

 • prodziekan ds. nauki: dr hab. inż. Artur Paździor, prof. PL
 • dziekan: prof. dr hab. inż. Stanisław Skowron
 • prodziekan ds. studenckich: dr Magdalena Maciaszczyk
 • prodziekan ds. rozwoju: dr hab. inż. Magdalena Rzemieniak, prof. PL
                                     

2. Struktura

W obrębie wydziału funkcjonuje osiem katedr:

 • Katedra Zarządzania
 • Katedra Marketingu
 • Katedra Inżynierii Systemów Informacyjnych
 • Katedra Metod Ilościowych w Zarządzaniu
 • Katedra Strategii i Projektowania Biznesu
 • Katedra Finansów i Rachunkowości
 • Katedra Organizacji Przedsiębiorstwa
 • Katedra Ekonomii i Zarządzania Gospodarką