Poprzednia

ⓘ Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego
                                     

ⓘ Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego

Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego – honorowe wyróżnienie nadawane od roku 2001 za osiągnięcia z zakresu chromatografii i technik pokrewnych, przyznawane corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chromatografii przez Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk na podstawie nominacji Komisji Analizy Chromatograficznej i Technik Pokrewnych KChA PAN.

                                     

1. Andrzej Waksmundzki

Decyzja Komisji Analizy Chromatograficznej i Komisji Analizy Powietrza i Gazów Komitetu Chemii Analitycznej o ufundowaniu Medalu, podjęta w roku 2001, była uhonorowaniem osiągnięć prof. dr hab. Andrzeja Waksmundzkiego 1910–1998 w zakresie badań naukowych, dotyczących przede wszystkim zjawisk powierzchniowych, w tym głównie adsorpcji i chromatografii, oraz w zakresie kształcenia specjalistów w tej dziedzinie. Andrzej Waksmundzki był wieloletnim pracownikiem Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lubline, autorem wielu podręczników, skryptów i artykułów naukowych na temat chromatografii, inicjatorem i organizatorem ogólnopolskich Kursów Chromatografii Gazowej organizowanych pod egidą Komitetu Chemii Analitycznej PAN, popularyzatorem chromatografii w kraju i za granicą. W roku 2006 uroczystość nadania odznaczenia rektorowi Akademii Medycznej w Gdańsku, Romanowi Kaliszanowi, prof. Bogusław Buszewski powiedział m.in.:

                                     

2. Opis wyglądu

Jest to medal kolisty w części górnej i nieregularny w części dolnej. Na awersie znajduje się popiersie prof. Andrzeja Waksmundzkiego, z tłem nawiązującym do widoków Podhalańskich, otoczone w górnej części napisem: "prof. dr hab. ANDRZEJ WAKSMUNDZKI 1910–1998”. Na rewersie wewnątrz pola jest umieszczona łamana linia, symbolizująca chromatogram, przedstawiony nad powierzchnią sorbentu, a nad nią – napis w sześciu wierszach: "KOMITET CHEMII ANALITYCZNEJ – POLSKA AKADEMIA NAUK”. Na górnej części obwodu znajduje się napis: "KOMISJA ANALIZY CHROMATOGRAFICZNEJ”

                                     

3. Lista nagrodzonych

Medal im. Prof. Andrzeja Waksmundzkiego otrzymali:

 • 2004 – prof. dr Hartmut Frank Bayreuth, Niemcy, prof. dr hab. Andrzej Stołyhwo Gdańsk,
 • 2014 - prof. dr hab. Wiesław Wasiak UAM, Poznań
 • 2001 – prof. dr hab. Edward Soczewiński Lublin, prof. dr hab. Zygfryd Witkiewicz Warszawa, prof. dr hab. Józef Śliwiok Katowice, dr Adam Grochowalski Kraków.
 • 2006 – prof. dr hab. Roman Kaliszan Gdańsk, dr Lyod Snyder Orinda, USA,
 • 2015 - prof. dr hab. inż. Adam Voelkel Politechnika Poznańska
 • 2003 – prof. dr Szabolcs Nyiredy Budakalasz, Węgry,
 • 2009 – prof. dr hab. Rajmund Dybczyński Warszawa, prof. Georges Guichon USA,
 • 2002 – prof. dr Dušan Berek,
 • 2010 – prof. dr hab. Maciej Jarosz, Warszawa, prof. dr Pavel Jandera Czechy,
 • 2005 – prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk Gdańsk, prof. dr Roman Leboda Lublin, prof. dr Klaus Albert Tybinga, Niemcy, dr Hans-Peter Sheffer Wiedeń, Austria,
 • 2008 – prof. dr hab. Irena Staneczko-Baranowska Gliwice, prof. Josef Lehotay Słowacja,
 • 2007 – prof. dr hab. Kazimierz Głowniak Lublin, prof. dr hab. inż. Janusz Pawliszyn Waterloo, Kanada
 • 2011 – Wydział Chemii UMCS,