Poprzednia

ⓘ Polish Journal of Chemistry
                                     

ⓘ Polish Journal of Chemistry

Polish Journal of Chemistry – nieistniejący polski miesięcznik naukowy, wydawany przez Polskie Towarzystwo Chemiczne, ukazujący się w latach 1921–2009, poświęcony problemom chemii podstawowej ; według Journal Citation Reports 2011 – IF 0.393.

                                     

1.1. Historia Roczniki Chemii 1921–1977

Założycielem i pierwszym redaktorem naczelnym Roczników Chemii był Jan Zawidzki. Czasopismo powstało jako organ utworzonego w roku 1919 – z inicjatywy Leona Marchlewskiego, Stanisława Bądzyńskiego i Ignacego Mościckiego przyszłego Prezydenta RP – Polskiego Towarzystwa Chemicznego PTChem. Po śmierci Jana Zawidzkiego wrzesień 1928 funkcję redaktora naczelnego pełnili Wojciech Alojzy Świętosławski 1928–1934 i Tadeusz Miłobędzki 1935–1939. Przez ponad 10 lat 1928–1939, poprzedzających wybuch II wojny światowej, sekretarzem redakcji była Alicja Dorabialska.

W latach 1921–1952 Roczniki Chemii ukazywały się jako miesięcznik, a później jako kwartalnik lub dwumiesięcznik 1953–1962 i ponownie jako miesięcznik 1963–1977.

W pierwszych wydaniach przedstawiono historię PTChem, listę jego członków oraz teksty wykładów, przygotowanych w regionalnych oddziałach Towarzystwa; w kolejnych wydaniach drukowano tylko streszczenia, a od roku 1936 tylko tytuły tych wykładów. Główną część zawartości stanowiły oryginalne artykuły naukowe polskich chemików, którzy – do lat 60. XX w. – stosunkowo rzadko przesyłali swoje prace do wydawnictw zagranicznych. Artykuły publikowano zwykle w języku polskim, ze streszczeniami w języku francuskim lub angielskim. W pierwszych latach istnienia wydawnictwa drukowano po ok. 20 prac, a w roku 1934 już ok. 150.

Pierwsze wydanie powojenne, zredagowane zespołowo przez Tadeusza Miłobędzkiego, Alicję Dorabialską i Włodzimierza Trzebiatowskiego, ukazało się w roku 1946. Zawierało m.in. listę chemików, którzy zostali zamordowani lub zginęli w czasie wojny. Alicja Dorabialska sprawowała funkcję redaktora naczelnego do roku 1949. Przez kolejne 35 lat pełnił ją Wiktor Kemula do śmierci w roku 1985, we współpracy – w latach 50. i wczesnych 60. XX w. – z Józefem Hurwicem i Janem Świderskim oraz Jerzym Chodkowskim sekretarzem redakcji od 1955 r., a od 1969 r. – zastępcą redaktora naczelnego. Redaktorami byli w tym czasie Osman Achmatowicz Jr, Bogdan Baranowski, Bolesław Bochwic, Henryk Buchowski i Barbara Serafinowa.

                                     

1.2. Historia Polish Journal of Chemistry

W roku 1978 podjęto decyzję o wydawaniu czasopisma wyłącznie w języku angielskim i zmianie jego nazwy na Polish Journal of Chemistry. W redakcji Barbarę Serafinową zastąpił Wojciech Stec, Henryka Buchowskiego – Zbigniew Galus z UW w roku 1982. Po śmierci prof. Kemuli 1985 redaktorem naczelnym był Jerzy Chodkowski 1985–1992, a następnie Bogdan Baranowski. Kierował redakcją do roku 1997, początkowo wspólnie ze Zbigniewem Galusem i Januszem Jurczakiem, a następnie ze Zbigniewem Galusem i Jerzym Wichą. W roku 1997 stanowisko redaktora naczelnego objął Bogdan Baranowski redaktorzy: Zbigniew Galus, Krzysztof Wojciechowski i – od 1999 r. – Sławomir Jarosz.

W latach 2005–2009 stanowisko naczelnego redaktora zajmował Zbigniew Galus, a redaktorami byli Jolanta Bukowska Uniwersytet Warszawski i Krzysztof Wojciechowski Instytut Chemii Organicznej PAN. W skład zespołu redakcyjnego wchodzili: Bogdan Baranowski Warszawa, Edward Dutkiewicz Poznań, Barbara Grzybowska-Świerkosz Kraków, Henryk Kozłowski Wrocław, Mieczysław Mąkosza Politechnika Warszawska, Marian Mikołajczyk Łódź, Lucjan Sobczyk Wrocław, Jerzy Suwiński Gliwice.

W roku 1993 utworzono międzynarodowy komitet doradczy, w którego skład weszli: Norbert M. Bikales, Jacek Klinowski, University of Cambridge, Philip Kocienski University of Leeds, Jean-Marie Lehn Uniwersytet w Strasburgu, R. Parsons University of Southampton, Sergio Trasatti Università di Milano, Henk C. van der Plas Uniwersytet Wageningen.

W JChem publikowano artykuły ze wszystkich dziedzin czystej chemii – artykuły oryginalne i przeglądowe, komunikaty, recenzje książek. Czasopismo było indeksowane w BazTech, Science Citation Index Expanded i Current Contents – Physical, Chemical & Earth Sciences ang. W latach 1995–2011 osiągało Impact Factor 0.393–0.640, Index Copernicus 11.35–13.63 i punktację MNiSZW 15–20.

W grudniowym wydaniu z roku 2009 zamieszczono na stronach 2245–2246 artykuł Romana Mierzeckiego pod tytułem Roczniki Chemii – Polish Journal of Chemistry 1921–2009, w którym autor przypomina historię wydawnictwa i informuje o decyzji jego likwidacji, przez wejście w ścisłą kooperację z podobnymi wydawnictwami europejskimi i utworzenie European Journals. Artykuł kończy zdanie:

Archiwum PJChem pozostało dostępne online.

                                     

1.3. Historia Konsorcjum ChemPubSoc Europe

W roku 2010 Polskie Towarzystwo Chemiczne podjęło decyzję o przyłączeniu się do konsorcjum ChemPubSoc Europe, utworzonego w latach 90. XX w. w wyniku fuzji różnych czasopism chemicznych, wydawanych przez towarzystwa chemiczne różnych krajów Europy. PTChem stało się współzałożycielem European Journal of Organic Chemistry i European Journal of Inorganic Chemistry. Do konsorcjum przystąpiły również wydawnictwa:

  • Revista Portuguesa de Química
  • Chimika Chronika
  • Chemische Berichte
  • Anales de Química
  • Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
  • Acta Chimica Hungarica, Models in Chemistry
  • Gazzetta Chimica Italiana
  • Bulletin de la Société Chimique de France
  • Liebigs Annalen
  • Bulletin des Sociétés Chimiques Belges