Poprzednia

ⓘ Exposé
Exposé
                                     

ⓘ Exposé

Exposé – przemówienie programowe przedstawiane przez przewodniczącego rządu na forum parlamentu.

W Polsce – na podstawie Konstytucji z 1997 roku – Prezes Rady Ministrów obowiązany jest do przedstawienia Sejmowi w ciągu 14 dni od powołania Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów wraz z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Po wysłuchaniu exposé Prezesa Rady Ministrów oraz zadaniu pytań przez posłów i udzieleniu na nie odpowiedzi, przeprowadzane jest głosowanie nad wyrażeniem wotum zaufania dla Rady Ministrów. W sytuacji nieudzielenia Radzie Ministrów wotum zaufania Prezes Rady Ministrów podaje gabinet do dymisji, którą przyjmuje Prezydent RP, powierzając jej dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowej Rady Ministrów.