Poprzednia

ⓘ Religia w Norwegii
Religia w Norwegii
                                     

ⓘ Religia w Norwegii

Religia w Norwegii zdominowana jest przez luteranizm. Chociaż około 70% populacji należy do Kościoła Norweskiego, frekwencja w świątyniach wynosi tylko 10%. Członkami innych wspólnot religijnych jest około 10% ludności, a 20% ludności nie należy do żadnej wspólnoty religijnej. Największymi mniejszościami religijnymi w Norwegii są: muzułmanie i katolicy, a wśród rodowitych mieszkańców zielonoświątkowcy.

Według najnowszego sondażu Eurobarometru z 2010 roku odpowiedzi mieszkańców Norwegii na pytania w sprawie wiary były następujące:

  • 5% – "Nie wiem”.
  • 22% – "Wierzę w istnienie Boga”,
  • 44% – "Wierzę w istnienie pewnego rodzaju ducha lub siły życiowej”,
  • 29% – "Nie wierzę w żaden rodzaj ducha, Boga lub siły życiowej”,
                                     

1. Chrześcijaństwo

Chrześcijaństwo zawitało do Norwegii w X wieku, za panowania Olafa I. Chrześcijańska Norwegia należała do Kościoła katolickiego aż do reformacji. W roku 1537 król Danii Chrystian III Oldenburg, pod panowaniem którego była Norwegia, zarządził konwersję na luteranizm, który oficjalnie został przyjęty dwa lata później.

Od 2005 roku Kościół Norwegii odnotowuje spadek liczby wiernych, co jest spowodowane laicyzacją społeczeństwa, a także dużym wzrostem innych wspólnot religijnych, w tym Kościoła katolickiego. Szacuje się, że w Norwegii może być około 200 tysięcy katolików, z czego większość to imigranci z zagranicy, głównie z Polski.

                                     

2. Islam

Według rządowych statystyk islam wyznaje 175.5 tys. 3.3% mieszkańców, co czyni go drugą religią w Norwegii po chrześcijaństwie. Największym skupiskiem wyznawców islamu jest Oslo, w którym żyje 37% 462 wszystkich muzułmanów. Inne większe skupiska wyznawców tej religii to: Akershus 21 333, Ostfold 12 895, Buskerud 12 592 i Rogaland 11 127. Większość wyznawców to imigranci z krajów azjatyckich i afrykańskich, głównie z Somalii, Pakistanu, Iraku, Syrii, Erytrei, Iranu, Afganistanu i Turcji. Według badań Pew Research Center odsetek wyznawców islamu w Norwegii wzrósł z 3.7% w 2010 roku do 5.7% w roku 2016.

                                     

3. Buddyzm

Rządowe statystyki odnotowały w ostatnich latach wzrost liczby wyznawców buddyzmu do obecnej populacji 21 tys. wyznawców 0.4%. Większość wyznawców to imigranci z krajów azjatyckich, głównie z Wietnamu, Tajlandii i Sri Lanki.