Poprzednia

ⓘ Dioptria
                                     

ⓘ Dioptria

Dioptria – jednostka miary zdolności zbierającej układu optycznego, legalna, nienależąca do układu SI, stosowana w optyce. Legalność jednostki oznacza, że można jej używać, natomiast nie została ona uznana za jednostkę pochodną w układzie SI. Obecnie nie jest używany żaden skrót dioptrii. Dawniej stosowano oznaczenia D, dpt, δ.

Wymiarem dioptrii jest odwrotność metra

d i o p t r i a = 1 m. {\displaystyle \mathrm {dioptria={\frac {1}{m}}}.}

Dodatnie liczby określają soczewki skupiające, a ujemne – soczewki rozpraszające.

Najczęściej używana jest w okulistyce, a szczególnie w optometrii, do określenia zdolności zbierającej soczewek w okularach.