Poprzednia

ⓘ Naukowiec
                                               

Siergiej Abramow (programista)

Siergiej Abramow – radziecki i rosyjski programista i cybernetyk, członek Rosyjskiej Akademii Nauk. Jest specjalistą w dziedzinie programowania systemów i technologii informatycznych.

                                               

Robert Burton

Robert Burton – angielski humanista, autor erudycyjnego traktatu The Anatomy of Melancholy, w którym wywody medyczno-psychologiczne na temat rodzajów depresji ilustrowane są bogatym materiałem dygresyjno-anegdotycznym.

                                               

Margaret Hamilton

Margaret Heafield Hamilton – informatyczka, inżynier oprogramowania i przedsiębiorca. Była dyrektorką ds. inżynierii oprogramowania w Laboratorium Instrumentacji Massachusetts Institute of Technology. Wraz z kierowanym przez siebie zespołem opracowała oprogramowanie systemu pokładowego programu kosmicznego "Apollo”. W 1986 roku założyła i została dyrektorem generalnym Hamilton Technologies, Inc., w Cambridge, w stanie Massachusetts. Firma została stworzona wokół systemów języka uniwersalnego opartych na jej paradygmacie Rozwoju Przed Faktem dla projektowania systemów i oprogramowania. Marg ...

                                               

Mark Overmars

Markus Hendrik Overmars – holenderski informatyk, nauczyciel programowania, twórca programu GameMaker. Wykłada na Uniwersytecie w Utrechcie, w Holandii. Katedra której przewodniczy koncentruje się na grafice komputerowej, multimediach, wirtualnych środowiskach oraz grach. Overmars ukończył doktorat w 1983 roku, na Uniwersytecie w Utrechcie, gdzie uczy do dziś. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych, jest współautorem kilku książek. Zajmuje się też działem robotyki, pracował nad algorytmami planowania ruchu przez roboty, stworzył jedną z pierwszych teorii na ten temat w 1992 roku, ulepsz ...

                                               

Aleksandr Iwanowicz Tichonow

Aleksandr Iwanowicz Tichonow – ukraiński naukowiec, doktor nauk farmaceutycznych, honorowy profesor Państwowego Uniwersytetu Farmacji w Charkowie, Akademik Ukrainskiej Akademii Nauk od 2006, Zasłużony Pracownik Naukowy Ukrainy oraz Laureat Nagrody Państwowej Ukrainy. Studiował na Uniwersytecie Farmacji w Charkowie, który ukończył w 1961. Pracę doktorską obronił w 1983.

                                               

William Watson (naukowiec)

William Watson – angielski lekarz i fizyk, badacz elektryczności. Był członkiem Royal Society w Londynie. Niezależnie od Benjamina Franklina propagował teorię jednego fluidu elektrycznego.

                                               

Debra Fischer

Debra Fischer – amerykańska astronomka i astrofizyczka, profesor astronomii na Uniwersytecie Yale’a. Zajmuje się głównie poszukiwaniem i charakterystyką planet pozasłonecznych. W 1975 otrzymała tytuł licencjacki Bachelor of Science na Uniwersytecie Iowa, a w 1992 tytuł magistra Master of Science na Uniwersytecie Stanowym w San Francisco. W 1998 otrzymała tytuł doktora w specjalności astrofizyka. Po doktoryzowaniu się krótko pracowała na San Francisco State University, w latach 1999–2003 była zatrudniona na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. W 2003 powróciła na Uniwersytet Stanowy w S ...

Naukowiec
                                     

ⓘ Naukowiec

Naukowiec, uczony – człowiek pracujący naukowo, ekspert w pewnej dziedzinie nauki, stosujący w prowadzonych przez siebie badaniach odpowiednie metody naukowe, osoba "poszukująca odpowiedzi na pytania, na które dotychczas nikt nie odpowiedział, za pomocą metod umożliwiających udowodnienie odpowiedzi”.

Zawód naukowca charakteryzuje się "wnikliwością w rozróżnianiu rzeczy na pozór jednakowych, zdolnością kojarzenia rzeczy na pozór ze sobą nie związanych oraz krytycyzmem w rozpoznawaniu prawd i fałszów mających pozory prawd. Zamiłowanie towarzyszące takiemu talentowi przejawia się jako pasja badawcza, na którą składają się niepokój wobec niewiadomego oraz pragnienie uzyskania najtrafniejszych odpowiedzi i najracjonalniejszych rozwiązań”. Pasji badawczej nie można zamówić, zaplanować czy nakazać. Jest stanem psychicznym, który nie opuszcza naukowca w żadnej godzinie.

                                     

1. Etymologia

Angielski wyraz scientist odpowiednik polskiego "naukowiec” został wymyślony w 1833 roku przez Williama Whewella na prośbę poety Samuela Coleridgea. Wcześniej posługiwano się zwrotami "filozof przyrody” ang. natural philosopher lub "człowiek nauki” ang. man of science.

                                     

2. Archetyp

Naukowcy – według pozytywnego archetypu – to ludzie zmotywowani, często od dzieciństwa, chęcią zrozumienia dlaczego świat jest taki, jakim go widzimy, i jak do tego doszło. Cechują się wrodzoną ciekawością natury rzeczy. Prestiż, reputacja i uznanie w środowisku naukowym są dla nich często cenniejsze niż dobrobyt. Nauka i technika stale zmieniają ludzką egzystencję i działalność naukowców jest dziś powszechnie znana.

Podstawowe dwie klasy naukowców to teoretycy i eksperymentatorzy. Pierwsi budują modele wyjaśniające doświadczenia, drudzy przeprowadzają doświadczenia sprawdzające modele. W praktyce podział ten nie jest jednak ostry i wielu naukowców zajmuje się i jednym, i drugim.

                                     

3. Naukowcy i inżynierowie

W przypadku nauk ścisłych może nie być ostrej granicy między naukowcem a inżynierem, chociaż inżynier stawia sobie cele praktyczne, a naukowiec bada głównie zjawiska podstawowe, uniwersalne. Często jednak podobny jest sposób pracy: od nowego problemu do nieznanego wcześniej rozwiązania, co angażuje wyobraźnię i kreatywność. Wiele dziedzin nauki nie ma jednak charakteru praktycznego i nie zajmuje się rozwiązywaniem doraźnych problemów ludzkich – choć w dłuższej perspektywie ma na nie istotny wpływ.

Naukowcy często projektują aparaturę badawczą wykonując prototypy, inżynierowie nierzadko prowadzą zaawansowane badania naukowe.

Zdarza się, że inżynierowie z wykształcenia zostają naukowcami, jak to było w przypadku noblistów Petera Debye i Paula Diraca. Inżynier teoretyk Claude Shannon jest znany głównie jako twórca teorii informacji.