Poprzednia

ⓘ Kościół Boży w Chrystusie Zbór „Dom Boży” w Warszawie
Kościół Boży w Chrystusie Zbór Dom Boży” w Warszawie
                                     

ⓘ Kościół Boży w Chrystusie Zbór "Dom Boży” w Warszawie

"Dom Boży” jest zborem macierzystym Kościoła Bożego w Chrystusie. Jego początków szukać należy w ruchu przebudzeniowym dziejącym się na kresach wschodnich przedwojennej Polski. Założyciel zboru jest, pochodzący z Pińska, Bolesław Dawidow. Pierwsze nabożeństwa zaczęły się odbywać w grudniu 1963 roku.

Ze względu na ówczesne uwarunkowania polityczne i ustrojowe prowadzona działalność uznawana była za nielegalną, a pastor B. Dawidow i jego rodzina byli inwigilowani i prześladowani przez peerelowskie służby bezpieczeństwa. Miały miejsce rewizje, zamykanie i pieczętowanie części pomieszczeń w mieszkaniu używanym na spotkania, aresztowanie na trzy miesiące, ale wyrok skrócony został do 40 dni i wiele temu podobnych działań. Nie bacząc na przeszkody zbór rozwijał się i wzrastał. W mieszkaniu pastora Dawidowa spotykała się coraz większa grupa chrześcijan.

Od 1984 spotkania odbywały się w dzielnicy Warszawy - Włochy. Uczestniczyli w nich nie tylko Warszawiacy, ale goście z Gołdapi, Olecka, Kowali Oleckich, Białowieży, Hajnówki, Żyrardowa. Dziś działają tam samodzielne zbory Kościoła Bożego w Chrystusie.

W tym czasie wydarzyła się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz - po latach oczekiwania w dniu 27 lutego 1988 roku nastąpiła rejestracja kościoła. Po rejestracji przyłączyło się kilka zborów, które dotąd były niezarejestrowane.

Od 1988 miejsce spotkań znajdowało się w centrum Warszawy w sali Domu Kultury przy ulicy Senatorskiej. Od grudnia 1989 w zakupionym budynku przy ulicy Ząbkowskiej. Po pewnym czasie kościół odprawiał dwa nabożeństwa niedzielne. Ten fakt doprowadził do wynajęcia większej sali w Domu Kultury na ulicy Próchnika.

W roku 1997 pastorem Zboru został Andrzej Nędzusiak i funkcję tą pełnił do roku 2016

W latach 1997-1998 nabożeństwa odbywały się w Społecznym Domu Kultury na Żoliborzu, potem w latach 1998-2000 - w Szkole Podstawowej nr. 166 na ulicy Żytniej, w latach 2000-2010 w Ośrodku Kultury im. Stefana Żeromskiego w Dzielnicy Wola przy ul. Obozowej 85, w latach 2010-2018 przy ul. Kłopotowskiego 11 na Pradze Północ,a w latach 2018-2019 w dzielnicy Mokotów przy ulicy Bacha 2.

W styczniu 2016 roku pastorem Zboru został Rafał Zabłocki.

Obecnie kościół spotyka się na Pradze Północ przy ul. Białostockiej 22

                                     

1. Działalność

Zbór "Dom Boży” przeprowadzał działania o charakterze ewangelizacyjnym: spotkania, happeningi, marsze np. marsz zorganizowany w 1992 r. pod hasłem "Marsz dla Jezusa”. Przedstawienia: "Miłosierny Samarytanin” i "Zagubione przypowieści”, koncerty ewangelizacyjne, spotkania biznesowe.

24 sierpnia 1999 roku przy kościele została utworzona "Chrześcijańska Misja Pomocy Dzieciom”, stanowisko dyrektora pełni Krzysztof Muszyński. Jej działalność koncentruje się na organizowaniu letnich i zimowych obozów, wyjazdów weekendowych, czy pikników dla dzieci i młodzieży. Od 2014 roku kościół jest zaangażowany w pracę wolontariacką z dziećmi z domu dziecka w Kowalewie.