Poprzednia

ⓘ Kategoria:Wykładowcy uczelni w Polsce
                                               

Lidia Bagińska

Lidia Iwona Bagińska – polska adwokat, radca prawny, nauczyciel akademicki, sędzia Trybunału Konstytucyjnego od 8 grudnia 2006 do 12 marca 2007.

                                               

Elżbieta Barys

Od 1980 była związana z opozycją antykomunistyczną. Za tę działalność była represjonowana przez funkcjonariuszy SB, m.in. aresztowaniem. W wyborach parlamentarnych w 1993 bez powodzenia kandydowała z listy NSZZ "Solidarność”. Pełniła funkcję posła na Sejm III kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność z okręgu Leszno. W trakcie kadencji należała do Ruchu Społecznego AWS. W 2001 bez powodzenia ubiegała się o mandat senatora w okręgu Kalisz z ramienia Ligi Polskich Rodzin. W wyborach samorządowych w 2002 bez powodzenia kandydowała na prezydenta Leszna otrzymała 5.25% głosów. Od 2002 do ...

                                               

Michał Bednarz

Michał Bednarz – polski ksiądz katolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, nauczyciel akademicki, biblista.

                                               

Ezdrasz Biesok

Franciszek Ezdrasz Biesok OFM – polski prawnik, doktor prawa kanonicznego, kapłan franciszkanin, prowincjał, wikariusz sądowy Sądu Biskupiego diecezji bielsko-żywieckiej.

                                               

Antoni Bogucki

Antoni Bogucki – polski prawnik i adwokat, senator z ramienia BBWR i wicemarszałek Senatu III kadencji, skarbnik Partii Pracy w 1930 roku.

                                               

Włodzimierz Bojarski

W 1950 ukończył studia na Politechnice Gdańskiej, a w 1954 także na Politechnice Warszawskiej. W 1963 uzyskał stopień doktora, a w 1967 habilitował. Od 1976 do 2000 pracował w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, od 1980 z tytułem profesora. Wykłada m.in. w Warszawskiej Szkole Zarządzania. Jest członkiem Polskiej Akademii Nauk, działa w Komitecie Prognoz "Polska 2000 Plus”. W latach 40. działał w niezależnym od władz komunistycznych harcerstwie. W 1980 wstąpił do NSZZ "Solidarność”. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Od 1989 do 1991 z ramienia Komitetu Obywatelskiego zasiad ...