Poprzednia

ⓘ Kategoria:Absolwenci uczelni w Polsce
                                               

Maria Dąbrowska-Majewska

Maria Elżbieta Dąbrowska-Majewska – polska działaczka społeczna, pedagożka, resocjalizatorka, organizatorka praskich bibliotek sąsiedzkich; laureatka Medalu św. Jerzego przyznawanego przez "Tygodnik Powszechny”.

                                               

Mirosława Drozd-Piasecka

Mirosława Cecylia Drozd-Piasecka – polska etnolożka, profesor nauk humanistycznych. W 1992 uzyskała tytuł naukowy profesora. Wieloletnia pracowniczka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, gdzie pełniła m.in. funkcję zastępczyni dyrektora ds. naukowych. Członkini Prezydium Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, wcześniej także zastępczyni przewodniczącego Wydziału I Nauk Społecznych oraz przewodnicząca Rady Naukowej Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Odznaczona Krzyżem Oficerskim 2015 i Kawalerskim 2005 Orderu Odrodzenia Polski.

                                               

Robert Filipczak

Ukończył nauki polityczne w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz na Uniwersytecie Concordia w Montrealu. W 2012 uzyskał stopień doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie uzyskany na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. W Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracuje od 1991. W latach 2006–2010 był chargé d’affaires a następnie zastępcą kierownika Ambasady RP w Kopenhadze. Pracował również w Ambasadzie RP w Oslo 2001–2003, Ambasadzie RP w Wiedniu 1999–2001, Konsulacie Generalnym RP w Montrealu 1993–1997. W latach 2012–2014 by ...

                                               

Ulrich Fox

W 1923 roku ojciec Ulricha, Franz Fox, ożenił się z Katharine Packmohr. Zarówno dziadkowie, jak i rodzice Ulricha znali zarówno język niemiecki, jak i warmińską gwarę języka polskiego. Katharine była kwalifikowaną akuszerką, ojciec zakupił w 1927 w Starym Wartemborku małe gospodarstwo oraz dorywczo chwytał się różnych prac. Wstąpił do partii hitlerowskiej, w 1941 r. został wójtem gminy Stary Wartembork. Prawdopodobnie z tego powodu po zajęciu w styczniu 1945 miejscowości przez Armię Czerwoną natychmiast wywieziono go do Związku Sowieckiego, gdzie zmarł już 9 maja 1945, o czym syn Ulrich do ...

                                               

Tadeusz Bernard Lewandowski

W 1975 ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Wyższej Szkoły Morskiej. Pracował jako kierownik w prywatnej spółce, w latach 90. zasiadał w radzie miejskiej Bydgoszczy, w której przewodniczył Komisji ds. Rodziny. W latach 1997–2001 pełnił funkcję posła III kadencji wybranego w okręgu bydgoskim z listy Akcji Wyborczej Solidarność (z rekomendacji Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich. Należał do Ruchu Społecznego AWS, w 2001 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję. Potem wycofał się z bieżącej działalności politycznej.

                                               

Anna Mońka-Stanikowa

Anna Mońka-Stanikowa – polska pedagożka, profesor nauk humanistycznych. W czasie okupacji hitlerowskiej prowadziła tajne nauczanie. Jedna z pierwszych wykładowczyń Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego – po 1981 długoletnia kierowniczka Katedry Pedagogiki Porównawczej. W 1979 uzyskała tytuł naukowy profesora. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie kwatera 290-3-27.

                                               

Anna Nowakowska (dyplomata)

Anna Nowakowska – polska dyplomatka, od 29 stycznia 2018 konsul generalna RP w Kaliningradzie, zaś w latach 2010–2015 konsul generalna RP w Brześciu.

                                               

Jerzy Śliwczyński

Jerzy Śliwczyński był synem Tadeusza i Amelii z Grzybowskich. Rodzina pochodziła z Mławy. Od 1 lutego 1940 Jerzy pracował w Sądzie Grodzkim na ulicy Leszno w kancelarii komisarza sądowego Jana Rzymowskiego jako goniec. Z racji zawodu miał przepustkę do getta. Pozwalało mu to przenosić tam korespondencję, dokumenty, lekarstwa i inne rzeczy potrzebne Żydom. W 1941 Śliwczyński pomógł opuścić getto doktorowi Józefowi Makowskiemu i jego rodzinie. Śliwczyński dodatkowo przez około półtora roku ukrywał w swoim mieszkaniu przy ul. Chałubińskiego 11/7 Ellę Perkiel Elżbietę Zakrzewską, a przez ok. r ...

                                               

Monika Zuchniak-Pazdan

Absolwentka Zespołu Szkół Społecznych "Splot” w Nowym Sączu 1993, zarządzania i marketingu 1999 oraz stosunków Międzynarodowych i dyplomacji 2001 w Wyższej Szkole Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu. Zawodowo związana z administracją publiczną. W 2000 odbyła staż, a następnie rozpoczęła pracę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W 2002 przeszła do Ministerstwa Kultury. Później wróciła do Nowego Sącza, by wykładać na macierzystej uczelni. W 2003 rozpoczęła pracę w Kancelarii Sejmu. Później przeszła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako zastępczyni dyrektora Departamentu Pro ...