Poprzednia

ⓘ Kategoria:Rektorzy uczelni w Krakowie
                                               

Ryszard Gryglewski

Ryszard Jerzy Gryglewski – polski lekarz, specjalista w dziedzinie farmakologii, kierownik Katedry Farmakologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kawaler Orderu Orła Białego.

                                               

Andrzej Kapiszewski

Był wnukiem pisarki Heleny Zakrzewskiej i fizyka Konstantego Zakrzewskiego, synem działaczy harcerskich Henryka i Marii Kapiszewskich. Specjalność: procesy narodowotwórcze w świecie arabskim, socjologia stosunków etnicznych. Ukończył Uniwersytet Jagielloński. Pracownik naukowy Instytutu Studiów Regionalnych UJ w latach 1971–1991. Członek Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk. Współtworzył Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Z jego inicjatywy w 2000 roku powstała Katedra Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ. Był jej pierwszym kierownikiem. Inicjator powstania C ...

                                               

Wacław Przybyło

W 1985 otrzymał tytuł doktora habilitowanego z zakresu mechaniki technicznej i metod informatycznych w mechanice. Pracował w m.in. Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique w Paryżu oraz jako visiting profesor w Asian Institute of Technology w Bangkoku. W latach 1997–2006 był kierownikiem Katedry Metod Informatycznych w Budownictwie na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej. Równocześnie od 2001 do 2003 sprawował funkcję rektora Profesjonalnej Szkoły Biznesu – Szkoły Wyższej w Krakowie. Od marca 2006 do lutego 2008 był profesorem na Wydziale Budownictwa Po ...

                                               

Rektorzy Uniwersytetu Jagiellońskiego