Poprzednia

ⓘ Kategoria:Międzynarodowe stosunki gospodarcze
                                               

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Międzynarodowe stosunki gospodarcze – dyscyplina nauki opierająca się na zbliżonych do pozostałych dziedzin ekonomii podstawach metodologicznych. Ogólne motywy, którymi kierują się przedsiębiorstwa, państwa czy grupy państw w sferze działalności ekonomicznej, są bowiem podobne bez względu na to, czy działalność ta ma charakter wewnątrzkrajowy, czy międzynarodowy. Międzynarodowe stosunki gospodarcze różnicuje od innych dziedzin ekonomii zakres zainteresowań badawczych. W MSG akcent jest położony na powiązaniach między przedsiębiorstwami, krajami i grupami krajów, występujących w skali międz ...

                                               

Absolutny parytet siły nabywczej

Absolutny parytet siły nabywczej – najprostsza forma parytetu siły nabywczej – teorytycznej konstrukcji pomocnej przy przewidywaniu kursu walutowego oraz pozwalającej na określenie, czy zmiana kursu postępuje zgodnie ze zmianą cen. Rozbieżność pomiędzy kursem walutowym a parytetowym jest tym większa, im większa jest stopa inflacji. W przypadku niewielkiego wskaźnika inflacji zmiany cen są głównym czynnikiem określającym poziom kursu. Związek pomiędzy kursem rzeczywistym a kursem parytetowym jest też wyraźniejszy w długim okresie. Według absolutnego parytetu siły nabywczej poziom kursu walu ...

                                               

Antyimport

Antyimport, polityka handlu zagranicznego polegająca na ograniczaniu przywozu z zagranicy towarów, które na większą skalę mogą być wytwarzane w kraju, nazywana również polityką ograniczonej autarkii. Do końca lat 80. XX wieku polityka antyimportowa stosowana była także w krajach o gospodarce centralnie sterowanej, w tym w Polsce.

                                               

Autarkia (ekonomia)

Autarkia, samowystarczalność gospodarcza – cecha gospodarki lub cel polityki gospodarczej, prowadzonej przez państwo lub grupę państw, dążące do zaspokojenia wszelkich potrzeb gospodarki, zarówno konsumpcyjnych, jak i produkcyjnych, w ramach własnych możliwości. Autarkia najczęściej występuje w okresach kryzysów gospodarczych, np. w okresie międzywojennym w USA, Austrii, Czechosłowacji i we Włoszech miała wówczas na celu zapewnienie niezależności od zjawisk koniunkturalnych na świecie. Politykę samowystarczalności gospodarczej stosowano również w czasach prowadzenia wojen czy z uwagi na sy ...

                                               

Baltic Business Forum

Baltic Business Forum – odbywające się od 2009 międzynarodowe forum gospodarcze, będące corocznym miejscem spotkań przedstawicieli świata biznesu i polityki z obszaru państw Europy Zachodniej, Środkowo-Wschodniej i Azji. Pomysłodawcą oraz organizatorem pierwszej edycji Forum była Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. Następne edycje organizowane były przez stowarzyszenie Europe North East Association. Główny trzon uczestników i prelegentów Forum stanowią przedsiębiorcy z krajów Europy Środkowo- Wschodniej i Azji.

                                               

Bariery pozataryfowe

Bariery pozataryfowe – narzędzia polityki handlowej stosowane przez państwo. Wyróżnia się dwie grupy środków: bariery parataryfowe opłaty wyrównawcze; podatki nakładane na niektóre dobra; opłaty pobierane w związku z realizacją transakcji importowej; reguły pochodzenia; normy techniczne i sanitarne; wymóg składnika krajowego; dobrowolne ograniczenia eksportu; zakupy rządowe; ograniczenia administracyjne działające za pośrednictwem mechanizmu cenowego ograniczenia ilościowe; subsydia eksportowe.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...