Poprzednia

ⓘ Benedykt z Nursji
Benedykt z Nursji
                                     

ⓘ Benedykt z Nursji

Benedykt z Nursji – święty Kościołów katolickiego, starokatolickiego, anglikańskiego, luterańskiego oraz ormiańskiego i prawosławnego. Eremita, mnich i opat, według tradycji autor reguły benedyktyńskiej. Jeden z ojców Kościoła, główny patron Europy, uważany za duchowego ojca wszystkich mnichów Zachodu.

                                     

1. Życiorys

Św. Benedykt z Nursji urodził się około 480 roku w Nursji we Włoszech jako brat bliźniak św. Scholastyki. Na temat jego życia zachowało się niewiele danych. Pochodzą one głównie z drugiej części Dialogów papieża rzymskiego św. Grzegorza Wielkiego.

Pochodził z rodziny właściciela ziemskiego z okolic obecnie położonych w Umbrii. Z woli rodziców po ukończeniu pierwszego etapu edukacji udał się do Rzymu, gdzie podjął studia literackie i prawnicze. Jednak niespokojne i rozwiązłe życie młodzieży skłoniło go do schronienia się na pustkowiu. Mając dwadzieścia lat został pustelnikiem w Subiaco, gdzie najpierw pod opieką starszego mnicha, a potem samodzielnie prowadził życie pustelnicze. Tam zyskał sobie wielu uczniów. Odnaleziony po trzech latach, na prośbę pobliskiej wspólnoty mnichów, został przełożonym ich monasteru. Jednak surowość jego wymagań nie odpowiadała wielu z braci. Wobec nieporozumień z pobliskim klasztorem przeniósł się na południe i w roku 529 założył klasztor na Monte Cassino w miejscu dawnego pogańskiego sanktuarium. Tam właśnie opracował nowy model wspólnoty monastycznej, żądając od zakonników potrójnych ślubów: stałości, zachowania obyczajów monastycznych i posłuszeństwa, które do dnia dzisiejszego składają benedyktyni. Od imienia świętego zakon posługujący się jego regułą nosi nazwę benedyktynów. Benedykt uważał swoją regułę za drogę dla początkujących, za szkołę służby Bogu, w której nie pragniemy narzucać niczego, co byłoby zbyt ostre lub surowe. Reguła została następnie przyjęta przez wiele zachodnich klasztorów do 1595 roku wykorzystywało ją ponad 100 zakonów. Oryginał pisanej przez lata Reguły spłonął w czasie pożaru klasztoru w Teano w 896 roku.

Jako mnich Benedykt był człowiekiem praktycznym, szczerym i prostym. Łączył w sobie wymagania dyscypliny z szacunkiem dla osoby ludzkiej. Nie wiadomo, czy miał święcenia kapłańskie. Katolicy wierzą, iż miał dar przepowiadania przyszłości, czynienia cudów oraz uzdrawiania modlitwami. Swój zgon miał przepowiedzieć zawczasu. Siostra Benedykta - święta Scholastyka - także wsławiła się swoim ascetycznym życiem i została zaliczona w poczet świętych.

Święty zmarł w założonej przez siebie wspólnocie. Przed śmiercią przyjął Eucharystię i oddał duszę Bogu na stojąco, podtrzymywany przez uczniów. Pochowano go we wspólnym grobie z jego siostrą Scholastyką w oratorium św. Jana Chrzciciela. Relikwie świętego po kilkakrotnych przeniesieniach ostatecznie wywieziono 11 lipca do Fleury we Francji na przełomie VII i VIII wieku.

                                     

2. Patronat

W 1964 roku w trakcie soboru watykańskiego II Paweł VI ogłosił świętego Benedykta Patronem Europy, podkreślając w ten sposób rolę, jaką zakony oparte na jego regule odegrały w łączeniu tradycji Wschodu i Zachodu oraz cywilizowaniu Europy. Tradycja nadała mu też tytuł patriarchy monastycyzmu Zachodu.

W tradycji zachodniej święty uważany jest za patrona wielu zakonów, architektów, górników, inżynierów, nauczycieli, speleologów, uczniów, wydawców; jest też orędownikiem osób otrutych.

                                     

3. Ikonografia

W ikonografii święty przedstawiany jest w czarnym habicie benedyktyńskim, w kukulli, z krzyżem w dłoni. Ukazywany jest z siwą, niedługą brodą i łysiną czołową niekiedy na większej łysinie znajduje się mały kosmyk włosów. W obu rękach najczęściej trzyma zwinięty zwój.

W tradycji zachodniej przypisuje się mu wiele atrybutów, m.in. anioła, bicz, hostię, kielich z wężem, rozbity puchar, kruka z chlebem w dziobie, pastorał, psa. Istnieje także infuła u nóg z napisem Ausculta fili – Synu, bądź posłuszny.

                                     

4. Dzień obchodów

Jego święto liturgiczne obchodzone jest w Kościele katolickim, anglikańskim i ewangelicznym 11 lipca na pamiątkę przeniesienia relikwii z Monte Cassino do opactwa Fleury 11 lipca 673. To doroczne święto ustanowił Paweł VI.

Uroczystość u benedyktynów, cystersów i trapistów obchodzona jest w dzień śmierci św. Benedykta – 21 marca, natomiast dzień pamięci poświęcenia klasztoru Monte Cassino przypada na 1 października.

Cerkiew prawosławna wspomina świętego mnicha 14/27 marca, tj. 27 marca według kalendarza gregoriańskiego.

Kościoły ormiańskie, posługujące się w liturgii kalendarzem juliańskim, wspominają św. Benedykta 21 marca/3 kwietnia, tj. 3 kwietnia według obowiązującego kalendarza gregoriańskiego.

                                     

5. Znaczenie

Sformułowana idea życia monastycznego utrwaliła się nie tylko w założonej przez św. Benedykta rodzinie zakonnej, ale wywarła silny wpływ na inne instytucje zakonne: celestynów, cystersów, humiliatów, kamedułów, kartuzów, norbertanów, sylwestrynów, trapistów, wallombrozjanów i innych. Św. Benedykt określany jest mianem wielkiego organizatora życia zakonnego, a zakony oparte na regule przez niego ułożonej wyniosły na ołtarze około 5500 świętych i błogosławionych, zaprowadziły na tron papieski 24 papieży i doprowadziły do otrzymania sakry 5000 biskupów.

                                     
 • Ora et labora łac. módl się i pracuj dewiza św. Benedykta z Nursji który w 529 r. założył zakon benedyktynów, najstarszy katolicki zakon mniszy. Jest
 • Maur biskup krakowski 1109 - 1118 Święty Maur pierwszy uczeń św. Benedykta z Nursji mnich i opat, święty Kościoła katolickiego inni święci noszący to
 • grobowiec ze szczątkami założyciela zakonu benedyktynów św. Benedykta z Nursji przeniesionymi tutaj z ruin klasztoru Monte Cassino około 670 roku. VII wiek
 • Przykryta jest hełmem zakończonym krzyżem. Wisi w niej dzwon Św. Benedykt z Nursji Dzwon ten dzwoni codziennie o 7: 30, 12: 00 na Anioł Pański i o 17: 30
 • podziału cesarstwa. Synod w Akwizgranie, który wprowadził regułę św. Benedykta z Nursji do klasztorów kolumbańskich w Galii. Cesarz Ludwik zainterweniował
 • przez wydawnictwo: Jan Kasjan Ewagriusz z Pontu Benedykt z Nursji Grzegorz I Bernard z Clairvaux Hildegarda z Bingen Główni tłumacze i redaktorzy wydawnictwa:
 • Na regule Pachomiusza wzorowana była reguła opracowana przez św. Benedykta z Nursji dzięki czemu cenobityczny model życia został zaszczepiony na teren
 • Konfederacji Benedyktyńskiej po łacinie i angielsku.. Klasztor św. Benedykta w Nursji Opactwo na Monte Cassino Kongregacja Solesmeńska Kongregacja Zwiastowania
 • oparta na informacjach z życia Benedykta z Nursji oraz ułożonej przez niego Regule zakonnej. Źródłem informacji o życiu Benedykta są Dialogi Grzegorza Wielkiego
 • m.in. bazylika św. Benedykta oraz konkatedra archidiecezji Spoleto - Norcia. Panorama miasta Klasztor św. Benedykta Bazylika w Nursji legła w gruzach. gosc
 • Europy. Po wcześniejszym ogłoszeniu patronami Starego Kontynentu św. Benedykta z Nursji przez Pawła VI w 1964, podczas obrad soboru watykańskiego II oraz

Użytkownicy również szukali:

był nim święty benedykt z nursji krzyżówka, św. benedykt z nursji prezentacja, święty benedykt z nursji modlitwa,

...
...
...