Poprzednia

ⓘ Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956
Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956
                                     

ⓘ Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 – muzeum historyczne, zlokalizowane w Poznaniu, w Zamku Cesarskim, od strony Świętego Marcina, oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Muzeum powstało w czerwcu 2002. Gromadzi zbiory dotyczące samego Powstania Poznańskiego, jak również działalności opozycyjnej wobec wszystkich rządów PRL na przestrzeni jej funkcjonowania. Obejrzeć można zdjęcia, pamiątki działań zbrojnych w 1956 oraz przedmioty związane z walką opozycyjną. Placówka gromadzi też źródła historyczne związane z opozycją antykomunistyczną, głównie z terenu Wielkopolski. Bogata jest m.in. biblioteka, zawierająca prasę, druki i książki tzw. drugiego obiegu. Ekspozycja zorganizowana jest w sposób multimedialny, mający zainteresować także zwiedzającego w młodszym wieku. Zainscenizowano tu np.:

  • trybunę przemówień partyjnych.
  • ulicę wolności ze zdjęciami z powstańczego zrywu,
  • pokój przesłuchań w komendzie UB,
  • mieszkanie przeciętnej poznańskiej rodziny z lat 50. XX wieku,

Jako oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości jest wpisane do wykazu muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.