Poprzednia

ⓘ Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII
Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII
                                     

ⓘ Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII

Muzeum Martyrologii Wielkopolan – Fort VII – muzeum martyrologiczne, zlokalizowane w Poznaniu, na terenie dawnego Fortu VII przy Alei Polskiej. Stanowi oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości.

Siedzibą jest jeden z osiemnastu fortów Twierdzy Poznań ukończony w 1880. W czasie II wojny światowej pełnił rolę nazistowskiego obozu zagłady dla Polaków choć oficjalnie był obozem przejściowym dla ludności cywilnej.

Muzeum dokumentuje męczeństwo Polaków w czasie okupacji niemieckiej. Eksponaty udostępnione zwiedzającym to przede wszystkim: korespondencja obozowa, przedmioty codziennego użytku, fotografie i dokumenty więźniów, dokumenty wydawane przez okupanta, różańce, przedmioty z chleba i inne. Kartoteki 5000 sztuk stanowią ważne źródło dla badań historycznych. Korzystają z nich m.in. naukowcy i Instytut Pamięci Narodowej.

Muzeum początkami sięga roku 1963. Wtedy, dzięki staraniom Stanisława Gębczyńskiego członka Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, powstała Izba Pamięci Narodowej, otwierana tylko z okazji dnia Wszystkich Świętych i czasowo w kwietniu Miesiąc Pamięci Narodowej. W 1976 podjęto decyzję o powołaniu większej placówki. Otwarto ją 31 sierpnia 1979 jako oddział Muzeum Historii Ruchu Robotniczego im. Marcina Kasprzaka obecnie Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych.

Ekspozycji towarzyszą tablice pamiątkowe umieszczone na ścianach fortu, upamiętniające ofiary tutejszego obozu.

Jako oddział Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości jest wpisane do wykazu muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zgodnie z art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach.