Poprzednia

ⓘ Askaukalis
Askaukalis
                                     

ⓘ Askaukalis

Askaukalis – miejscowość w Europie Środkowej wzmiankowana przez Klaudiusza Ptolemeusza w Geografii, jedna z 94 umieszczonych na Germania Magna, czwarta mapa Europy, jej położenie było utożsamiane z dzisiejszym Nakłem, Bydgoszczą lub Kruszą Zamkową.

                                     

1. Historia

Askaukalis było jedną z osad na terenie państwa gockiego gocko-gepidzkiego, znanego w polskiej archeologii jako kultura wielbarska. Państwo to zostało założone na terytorium dzisiejszej Polski w I w. n.e. przez plemiona wschodniogermańskie.

Około roku 150 n.e. mieszkający w Aleksandrii grecki matematyk i astronom Klaudiusz Ptolemeusz umieścił ją na Germania Magna, czwarta mapa Europy Γερμανίας Μεγάλης θέσις, Εὐρώπης πίναξ δ´, jednej z 26 map wchodzących w skład słynnej Geografii Γεωγραφικὴ Ὑφήγησις. Antyczny badacz sam nie brał udziału w pomiarach kartograficznych potrzebnych do ich tworzenia. Większość informacji zawdzięczał kupcom przemierzającym interesujące go ziemie oraz wojskowym kartografom Imperium Rzymskiego.

                                     

2. Badania

Ptolemeusz, co zrozumiałe, nie ustrzegł się błędów wynikających głównie z potrzeby przeniesienia kulistej rzeczywistości na płaszczyznę mapy. Zakładał, że kraje pomiędzy Bałtykiem a Dunajem są znacznie węższe, co spowodowało, że miejsca z tak odległej przeszłości były niezwykle trudne do zidentyfikowania na mapach współczesnych. Co więcej, mylił się wskazując lokalizację nie tylko miejsc trudnych do usytuowania, ale także tak charakterystycznie położonych jak chociażby Jutlandia czy Szlezwik-Holsztyn.

W Instytucie Geodezji i Geoinformacji na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie grupa naukowców składająca się z filologów klasycznych, matematyków i kartografów podjęła próbę skorygowania tych błędów i wypracowała tzw. "geodetic deformation analysis” analiza deformacji geodezyjnych. Na jej podstawie powstał wykaz miast poleis z Magna Germania z ich zakładanymi lokalizacjami na terenie dzisiejszych Niemiec i Polski. Według berlińskich naukowców lokalizacje te korespondują również ze stanowiskami archeologicznymi, w których wcześniej odkryto gockie osady i miejsca pochówków. Również badania na terenie Bydgoszczy potwierdzają, że w tamtym okresie, dzięki dogodnemu położeniu i łatwej przeprawie przez Brdę, następował znaczny rozwój osadnictwa związanego z ożywionymi kontaktami handlowymi z Cesarstwem rzymskim przez szlak bursztynowy. Askaukalis została zaliczona do tzw. grupy 3., w której umieszczono te osady, które znajdowały się w miejscu dzisiejszych miast, ale w wyniku masowych migracji u schyłku starożytności nie są ich bezpośrednimi prekursorkami ze względu na brak ciągłości osadniczej.

                                     

3. Dokumenty

  • Ptolemy: the Geography tekst oryginału z tłumaczeniem na j. angielski i wstępem. www.penelope.uchicago.edu.
                                     
  • utożsamiane później z Brzegiem, Kalisię Καλισία identyfikowaną z Kaliszem czy Askaukalis ἀσκαυκαλίς z Bydgoszczą. Księga VIII zawiera wskazówki dotyczące kreślenia
  • Cofta - Broniewskiej można identyfikować ze znanym z przekazu Ptolemeusza emporium Askaukalis Z rejonu emporium znane są najbardziej złożone kompleksy źródeł dokumentujących
  • wybrzeży Morza Bałtyckiego. Osadnictwo to utożsamiane jest z goco - gepidzkim Askaukalis umieszczonym przez Ptolemeusza z Aleksandrii na mapie Magna Germania ok
  • badaniom, zlokalizowano kompleks osadniczy z okresu wpływów rzymskich - Askaukalis Z jej inicjatywy została powołana Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

Użytkownicy również szukali:

krusza duchowna,

...
...
...