Poprzednia

ⓘ Edukacja wczesnoszkolna
                                     

ⓘ Edukacja wczesnoszkolna

Edukacja wczesnoszkolna – w obowiązującym w Polsce systemie edukacji pierwszy etap szkoły podstawowej. Obejmuje dzieci z klas 1-3, a więc dzieci w wieku 7-10 lat. Na tym etapie edukacji zajęcia przeprowadzane są głównie przez jednego nauczyciela, który pełni funkcję wychowawcy. Na świadectwie, zamiast ocen punktowych, znajduje się ocena opisowa m.in. postępów, aktywności, zachowania i zaangażowania ucznia.

                                     
  • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką edukacja zdrowotna
  • opiekuńczo - wychowawcza z socjoterapią edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z
  • angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z metodyką nauczania
  • edukacji oraz prowadzenie szkół publicznych. System edukacji jest podzielony na cztery sektory wiekowe: edukacja wczesnoszkolna 3 - 4 lata edukacja podstawowa
  • Pedagogika wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną II stopnia Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień II stopnia Pedagogika wczesnoszkolna z językiem
  • zharmonizowany proces edukacji społeczeństwa. Edukacja formalna zinstytucjonalizowana ma miejsce na etapie edukacji wczesnoszkolnej i szkolnej, za którą
  • Rozwoju Edukacji oraz partnerzy: Partner technologiczny Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe Partner merytoryczny edukacja wczesnoszkolna Grupa
  • kierunku pedagogika: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i edukacja informatyczna oraz zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne działające
  • wspomaganiem rozwoju dziecka zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne pedagogika
  • profilaktyką społeczną Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne specjalizacja nauczycielska Pedagogika wczesnoszkolna z elementami logopedii specjalizacja