Poprzednia

ⓘ C†M†B
C†M†B
                                     

ⓘ C†M†B

C†M†B – symbol wypisywany z okazji uroczystości Objawienia Pańskiego, popularnie zwanego Trzech Króli, który pojawia się na drzwiach mieszkań. Oznacza błogosławieństwo dla domu i jego ochronę przed złem.

Litery te mają różne interpretacje:

  • łac. Cogito "poznaję”, Matrimonium nawiązanie do wesela w Kanie Galilejskiej, Baptesimus / Baptismus chrzest
  • łac. Christus Multorum Benefactor "Chrystus dobroczyńcą wielu”
  • łac. Christus mansionem benedicat "Niech Chrystus błogosławi temu domowi”
  • imiona trzech mędrców: niem. Caspar / łac. Gaspar / pol. Kacper oraz Melchior i Baltazar.

W wieku XVIII upowszechnił się w Kościele katolickim w dzień Objawienia Pańskiego, oprócz święcenia złota i kadzidła, także zwyczaj święcenia kredy, którą to kredą oznaczano drzwi wejściowe domów katolickich. W zwyczaju tym można również dopatrywać się analogii i kontynuacji tradycji ze Starego Testamentu Wj 12.1n, gdzie nakazano znaczyć domy krwią baranka, aby uniknąć potępienia i kary Bożej.

"Obrzędy błogosławieństw” opublikowane przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski określają, że o ile symbolu na drzwiach nie wykonał ministrant podczas wizyty duszpasterskiej między 27 grudnia a 5 stycznia, to znak może nakreślić wierny po liturgii święta Objawienia Pańskiego, by w ten sposób przekazać błogosławieństwo wyrażone przez kapłana, który święcił kredę i kadzidło. Zamiast napisu C M B może to być także J M J ; tego drugiego symbolu używa się bardzo rzadko.