Poprzednia

ⓘ Diagramowa metoda pierwszeństwa
                                     

ⓘ Diagramowa metoda pierwszeństwa

Diagramowa metoda pierwszeństwa, PDM jest, obok diagramów węzłowych, jednym z popularnych sposobów tworzenia diagramów sieciowych stosowanych do planowania czasu i kontroli w zarządzaniu projektami. Opracowana została w latach 60. XX wieku przez IBM.

                                     

1. Zalety

Można wyróżnić kilka zalet PDM:

  • identyfikacja zwłoki oraz przewagi,
  • w przypadku niskiego stopnia rozbudowania schematu - jasne określenie czasu potrzebnego na wykonanie zadania,
  • elastyczność.
  • określenie zależności i/lub pierwszeństwa działań,
                                     

2. Wady

Diagramowa metoda pierwszeństwa posiada także następujące wady:

  • trudności w stosowaniu dla osób niedoświadczonych w zarządzaniu projektami,
  • złożone relacje pierwszeństwa mogą przynieść wyniki sprzeczne z intuicyjnymi,
  • utrudnione odnalezienie ścieżki krytycznej w rozbudowanych sekwencjach.
                                     

3. Podstawowe warianty

Rozpatrując różne modele PDM można wyróżnić cztery bazowe przypadki, z których tworzone są rozbudowane sekwencje działań:

  • Zacznij, aby zacząć SS - start-to-start

W takim układzie działań X i Y działanie Y można rozpocząć p dni po zaczęciu procesu bezpośrednio poprzedzającego Y. W zależności od tego czy występuje opóźnienie realizacji etapu projektu czy jego przyspieszenie, wyrażone w p, stosowane są odpowiednio terminy zwłoka oraz przewaga ". Mają one zastosowanie do wszystkich wymienionych wariantów działań.

Zakończ, aby zakończyć FF - finish-to-finish:

W przypadku FF, działanie Y powinno być zakończone najpóźniej p dni po skończeniu prac w ramach działania X. Często, kiedy dwa lub więcej zadań muszą być ukończone w tym samym czasie, stosowana jest metoda FF z zerową zwłoką.

Zacznij, aby zakończyć SF - start-to-finish:

Przypadek SF zakłada, że działanie Y musi zostać ukończone najpóźniej p dni po rozpoczęciu realizacji działania X.

Zakończ, aby zacząć FS - finish-to-start:

Relacja FS przyjmuje, że działanie Y może zostać rozpoczęte dopiero po upływie p dni od zakończenia prac w ramach działania X.