Poprzednia

ⓘ Józef Filipek
                                     

ⓘ Józef Filipek

Józef Filipek – polski prawnik, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa administracyjnego, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                                     

1. Życiorys

Syn Ignacego Filipka, pracownika administracji sądowej i Jadwigi z domu Matuszczak. Absolwent prywatnego gimnazjum Cystersów w Szczyrzycu, ukończonego małą maturą w 1947 r. oraz państwowego Liceum i Gimnazjum św. Jacka w Krakowie z maturą w 1949 r. W latach 1949–1952 ukończył studia prawnicze I stopnia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, w latach 1952–1953 aplikację sądową w Krakowie, zaś w latach 1953–1954 studia prawnicze II stopnia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez blisko pół wieku 1954–2003 pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim kolejno jako asystent, adiunkt, docent i profesor.

Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1962 r. na podstawie pracy Podmiotowość prawa administracyjnego, a w 1968 stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Stosunek administracyjno-prawny. Od 1970 r. był kierownikiem Zakładu. a następnie Katedry Prawa Administracyjnego UJ, od 1975 profesorem nadzwyczajnym, a w 1985 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Wygłaszał wykłady w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Grecji, Czechach, Austrii i na Węgrzech. Pełnił funkcję sekretarza, a później redaktora naczelnego rocznika Krakowskie Studia Prawnicze wydawanego przez Polską Akademię Nauk.

W latach 1997–2011 pracował również w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej, w tym w latach 1997–2003 pełnił funkcję jej pierwszego rektora. Od 2002 roku pracuje w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Pod jego kierunkiem stopień naukowy doktora w 2005 uzyskała Joanna Lemańska.

Żonaty, ma córkę i dwóch synów.

                                     

2. Publikacje wybór

  • Stosunek administracyjno-prawny, 1968
  • Podmiotowość prawa administracyjnego, 1962
  • Prawo administracyjne. Instytucje ogólne, część I: Kraków 1995, 2003; część II: Kraków 2001
  • Rola prawa w działalności administracyjnej państwa, 1974
  • Elementy strukturalne norm prawa administracyjnego, 1982