Poprzednia

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie
                                     

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie – pierwsza po II wojnie światowej polska placówka oświatowa w województwie zachodniopomorskim, w roku 2012 zajmująca 9. miejsce w rankingu liceów w mieście, 16. miejsce w województwie i 307. w Polsce.

                                     

1. Historia

Początek rozwoju polskiego szkolnictwa na "Ziemiach Odzyskanych” wiąże się z nazwiskiem Janiny Szczerskiej, nauczycielki pochodzącej z Kresów Wschodnich która przed wojną 1929–1939 pełniła obowiązki dyrektora Państwowego Gimnazjum Żeńskiego w Siedlcach. Wracając pieszo z obozu w Ravensbrück w maju 1945 r. trafiła do Szczecina i postanowiła zamieszkać w tym mieście. Powierzono jej utworzenie polskiej szkoły dla dzieci nielicznych wówczas polskich mieszkańców. W zrujnowanym Szczecinie zwróciła uwagę na stosunkowo mało zniszczony budynek przedwojennego gimnazjum męskiego aleja Piastów 12. W niedzielę 2 września 1945 r. odbyła się w tym budynku, osobiście przez Szczerską udekorowanym polską flagą, inauguracja roku szkolnego. W uroczystości wzięli udział niemal wszyscy ówcześni polscy mieszkańcy miasta, zgromadzeni wzdłuż alei Piastów. Do szkoły podstawowej zapisano 36 uczniów, a naukę w gimnazjum i liceum rozpoczęło 148 osób w różnym wieku i o różnych wojennych doświadczeniach. Liczba licealistów szybko rosła – w końcu września było ich ok. 300, w końcu roku szkolnego 1945/1946 – 723, a w następnym roku już około tysiąca. W 1946 r. utworzono dwie placówki gimnazjalno-licealne – szkołę:

 • żeńską – dzisiejsze I Liceum Ogólnokształcące przy Al. Piastów 12; dyr. Janina Szczerska,
 • męską – dzisiejsze II Liceum Ogólnokształcące przy ul. Henryka Pobożnego 2 "Pobożniak”; dyr. Franciszek Białous,

Równocześnie powstawały inne szkoły, np. Liceum Pedagogiczne nr 1, przygotowujące kadry nauczycielskie dla nowych polskich szkół Pomorza Zachodniego; dyr. Bolesław Sadaj.

Janinie Szczerskiej udało się zaangażować nauczycieli o dobrym, przedwojennym wykształceniu, którzy byli w stanie pokonać trudności związane np. z brakiem podręczników, pomocy dydaktycznych, przyborów do pisania, zeszytów. Realizowano przedwojenne programy nauczania zwykle z wykorzystaniem przedwojennych podręczników w 4-klasowym gimnazjum i 2-letnim liceum o zróżnicowanym profilu – typu humanistycznego i przyrodniczego. Pomocy naukowych stopniowo przybywało, odremontowano budynek, szkoła zaczęła odnosić sukcesy – np. już w 1948 r. nauczyciel geografii, Jerzy Brinken autor m.in. Słownika geografii turystycznej Polski, zorganizował wielką wystawę geograficzną.

Pierwszymi nauczycielami byli – poza Janiną Szczerską i wymienionym wyżej Jerzym Brinkenem – m.in.: Józef Ciepiela, Wacław i Janina Grymowscy, Maria Gartnerowa, Józefa Danieyko, Stanisław Jaśkiewicz, Wiktoria Grodki, Bronisław Podhorski, Alfred Waldman, Halina Putowa, Janina Kulowa, Walentyna Pigłowska, Antoni Rogowski.

Pierwszymi dyrektorami liceum byli:

 • 1955–1959 – Jan Rybarski
 • 1959–1965 – ponownie Janina Szczerska
 • 1953–1954 – Zygmunt Ziółkowski
 • 1954–1955 – Zofia Altszylerowa
 • 1945–1951 – Janina Szczerska zwolniona w roku 1951 ze względów politycznych
 • 1951–1953 – Maria Wołczakowa

W pierwszych latach w szkole obowiązywała przedwojenna dyscyplina, w tym jednolity ubiór szkolne mundurki; Janina Szczerska dowodziła, że zobowiązuje to uczennice do odpowiedniego zachowania, budzi odpowiedzialność za opinię o szkole. Lekcje rozpoczynano od modlitwy; w czasie szkolnych uroczystości odprawiano nabożeństwa kościelne. Szkoła zyskała miano "Klasztor”, a uczennice nazywano "Szczerytkami”. Od nauczycieli dyr. Szczerska rygorystycznie wymagała nie tylko kompetencji, ale również obowiązkowości, punktualności, dbałości o wygląd.

W dalszej historii szkoły są wymieniane m.in. daty:

 • 1968 – przekształcenie I Szkoły Żeńskiej w 11-letnie koedukacyjne I Liceum Ogólnokształcące,
 • 1961 – przeniesienie do budynku przy al. Piastów 12 I. Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących im. Marii Konopnickiej utworzonego w 1946 r. przy ul. Mickiewicza 16,
 • 1977 – utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, składającego się z I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie I LO im. Marii Konopnickiej,
 • 1948 przekształcenie gimnazjum i liceum w 11-letnią I Szkołę Żeńską,
 • 1993 – utworzenie Stowarzyszenia "Jedynka” im. Janiny Szczerskiej,
 • 1958 – nadanie imienia Marii Skłodowskiej-Curie 8 listopada,
 • 1994 – utworzenie Wieczorowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Jedynka” im. Janiny Szczerskiej.

Do LO dla Dorosłych "Jedynka” kandydaci są przyjmowani do klas I, II i III; absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, a po zdaniu odpowiednich egzaminów świadectwo maturalne. Motto szkoły brzmi:

                                     

2. Budynek liceum

Budynek I LO należy do najciekawszych architektonicznych obiektów Szczecina.

Budynek zaprojektował Wilhelm Meyer-Schwartau; został wybudowany przez szczecińskie firmy budowlane w latach 1900–1903 z użyciem ciosów z piaskowca śląskiego i sztucznego zastosowanego w partii poddasza, przygotowanych przez dwie firmy w Berlinie. Elewację zwartej bryły budynku, pokryte gruboziarnistym szarym tynkiem, urozmaicono ryzalitami na narożach. Od strony ul. Chodkiewicza znajduje się trójboczna apsyda. Głównemu portalowi nadano styl późnoromański – archiwolty, ozdobione plecionką z motywami akantu, oparto na romańskich kolumnach, nad portalem umieszczono balkon przypominający romańską loggię, oknom nadano stylowy kształt biforium i triforium.

Najbardziej reprezentacyjną salą wewnątrz budynku jest znajdująca się na drugim piętrze aula o powierzchni 380 m² z emporą muzyczną dla 100 śpiewaków. Okna były pierwotnie przeszklone szkłem witrażowym o ciemnozielonej barwie, komponującej się z barwą ścian czerwień, szary błękit i złoto; w apsydzie była umieszczona kopia obrazu Zmierzch bogów Maxa Gärtnera, berlińskiego malarza i architekta nie zachowana. Poniżej, na pierwszym piętrze, zaprojektowano bibliotekę, a obok – gabinet dyrektora i gabinety nauczycielskie oraz salę konferencyjną. Poniżej biblioteki znajduje się sala gimnastyczna, obejmująca dwie kondygnacje piwnica I piętro. Przewidziano możliwość obserwacji imprez, odbywających się w tej sali, z korytarza I piętra przez okna i otwory arkadowe.

Współcześnie elewacja szkoły została z pietyzmem odnowiona 2000–2003. Wzbogacono i unowocześniono wyposażenie wnętrza, m.in. zorganizowano dwie pracownie komputerowe, skomputeryzowano bibliotekę i czytelnię, wybudowano basen do nauki pływania, siłownię, zorganizowano dwie pracownie komputerowe i unowocześniono wyposażenie gabinetów przedmiotowych.

                                     

3. Profil szkoły

Liceum prowadzi klasy:

 • medyczno-ekologiczną – m.in. rozszerzone programy biologii, chemii i fizyki,
 • matematyczno-informatyczno-ekonomiczną – rozszerzony program matematyki, fizyki i informatyki, dodatkowe zajęcia z zakresu matematyki gospodarczej i zastosowań w naukach technicznych,
 • dziennikarsko-prawniczą – m.in. rozszerzony program języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, współpraca ze szczecińskim sądami dla uczniów pełnoletnich,
 • matematyczno-geograficzną – m.in. rozszerzony program matematyki, geografii, wycieczki edukacyjne.
 • dziennikarsko-turystyczną – m.in. rozszerzone programy języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i geografii.
 • lingwistyczno-psychologiczną – m.in. rozszerzony program języka niemieckiego i angielskiego, biologii i wiedzy o społeczeństwie, uczestnictwo uczniów w międzynarodowych wymianach młodzieży w ramach współpracy ze szkołami niemieckimi,
 • europejsko-lingwistyczną – m.in. rozszerzony program języka angielskiego i niemieckiego, historii i wiedzy o społeczeństwie nauk trzeciego języka obcego j. rosyjski, j. włoski na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych),

Szkole przyznano tytuł "Szkoły z klasą” i Zachodniopomorski Znak Jakości. Jest objęta patronatem Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie i Oxford University Press. Utrzymuje kontakt ze szczecińskimi uczelniami wyższymi m.in. ZUT, PUM i z młodzieżą z Niemiec m.in. Integrierte Gesamtschule Eckernförde lub Gymnasium Carolinum z Neustrelitz, Danii i Finlandii, uczestniczy w realizacji programów międzynarodowych, tj. Program "Comenius” 2010–2012 – Kraje nadbałtyckie w ujęciu zmian pan-europejskich: krajobraz, edukacja i zatrudnienie.

Użytkownicy również szukali:

licea szczecin ranking,

...
...
...