Poprzednia

ⓘ Rektorzy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
                                     

ⓘ Rektorzy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 • prorektor ds. studenckich i nauczania: prof. dr hab. Zenon Wachnik, prof. dr hab. Henryk Balbierz
 • prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Józef Dzieżyc, prof. dr hab. Stanisław Marcilonek, prof. dr hab. Zygmunt Hryncewicz
 • rektor: prof. dr hab. Ryszard Badura
 • prorektor ds. współpracy z gospodarką narodową: prof. dr hab. Jerzy Preś
                                     

1.1. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1971-2006 1981

 • prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Eligiusz Roszyk
 • prorektor ds. współpracy z gospodarką narodową: doc. dr hab. Teodor Nietupski
 • rektor: prof. dr hab. Józef Dzieżyc
 • prorektor ds. dydaktyki: doc dr hab. Jerzy Sożyński
                                     

1.2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1971-2006 1982-1984

 • prorektor ds. współpracy z gospodarką narodową: prof. dr hab. Zofia Jasińska
 • rektor: prof. dr hab. Henryk Balbierz
 • prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Eligiusz Roszyk
 • prorektor ds. dydaktyki: prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz
                                     

1.3. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1971-2006 1984-1987

 • prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Eligiusz Roszyk
 • rektor: prof. dr hab. Bronisław Jabłoński do 1986 prof. dr hab. Jerzy Juszczak
 • prorektor ds. dydaktyki: prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz
 • prorektor ds. współpracy z gospodarką narodową: prof. dr hab. Stanisław Rojek
                                     

1.4. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1971-2006 1987-1990

 • prorektor ds. dydaktyki: prof. dr hab. Tadeusz Szulc
 • prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Jerzy Kowalski
 • prorektor ds. współpracy z gospodarką narodową: prof. dr hab. Stanisław Rojek
 • rektor: prof. dr hab. Jerzy Juszczak
                                     

1.5. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1971-2006 1990-1996

 • rektor: prof. dr hab. Jerzy Kowalski
 • prorektor ds. dydaktyki: prof. dr hab. Wacław Leszczyński do 1993, prof. dr hab. Marian Rojek
 • prorektor ds. współpracy z gospodarką narodową: prof. dr hab. Jerzy Drozd do 1993, prof dr hab. Eugeniusz Kołota
 • prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Jerzy Fabiszewski do 1993, prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki
                                     

1.6. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1971-2006 1996-2002

 • rektor: prof. dr hab. Tadeusz Szulc
 • prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni: prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
 • prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Józef Szlachta
 • prorektor ds. studenckich i nauczania: prof. dr hab. Marian Rojek do 1999, prof. dr hab. Leszek Pływaczyk
                                     

1.7. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 1971-2006 2002-2008

 • prorektor ds. studenckich i nauczania: prof. dr hab. Leszek Pływaczyk
 • prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni: prof. dr hab. Roman Kołacz
 • rektor: prof. dr hab. Michał Mazurkiewicz
 • prorektor ds. nauki: prof. dr hab. Andrzej Kotecki
                                     

2.1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu od 2006 2008-2012

 • prorektor ds.rozwoju i informatyzacji uczelni: prof. dr hab. Andrzej Drabiński
 • prorektor ds. studenckich i nauczania: prof. dr hab. Józefa Chrzanowska
 • rektor: prof. dr hab. Roman Kołacz
 • prorektor ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni: prof. dr hab. Alina Wieliczko
                                     

2.2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu od 2006 2012-2016

 • rektor: prof. dr hab. Roman Kołacz
 • prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem: prof. dr hab. Alina Wieliczko
 • prorektor ds. rozwoju uczelni: prof. dr hab. Andrzej Drabiński
 • prorektor ds. studenckich i kształcenia: prof. dr hab. Danuta Parylak
 • prorektor ds. nauki i innowacji: prof. dr hab. Tadeusz Trziszka
                                     

2.3. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu od 2006 od 2016

 • prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą: prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
 • prorektor ds. innowacji i współpracy z gospodarką: prof. dr hab. Anna Chełmońska-Soyta
 • rektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Trziszka
 • prorektor ds. rozwoju uczelni: prof. dr hab. inż. Adam Szewczuk
 • prorektor ds. studenckich i edukacji: prof. dr hab. inż. Józef Sowiński