Poprzednia

ⓘ Wydział Zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku
Wydział Zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku
                                     

ⓘ Wydział Zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku

Wydział Zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej w Kłodzku - jeden z 4 wydziałów i jedyny zamiejscowy Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu z siedzibą w Kłodzku, powstały decyzją władz Senatu tej uczelni w październiku 2010 roku. Kształci studentów na podstawowym kierunku jakim jest pedagogika, zaliczanym do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych oraz podyplomowych. Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają się w Kłodzku w gmachu należącym do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza. Studenci mają zapewniony dostęp do podstawowego księgozbioru z zakresu prowadzonych kierunków studiów. Dziekanem wydziału jest od początku jego istnienia dr hab. Bożena Wojtasik, prof. DSW.

                                     

1. Kierunki kształcenia

Wydział Zamiejscowy DSW w Kłodzku prowadzi studia licencjackie pierwszego stopnia na kierunku pedagogika na następujących specjalnościach:

 • resocjalizacja
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z opieką nad dzieckiem
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią
 • doradztwo zawodowe i rozwój kariery
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z psychomotoryką

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia studenci mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia magisterskich uzupełniających na kierunku pedagogika o specjalnościach:

 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • terapia zajęciowa
 • pomoc społeczna
 • edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • resocjalizacja

Ponadto Wydział oferuje następujące kierunki studiów podyplomowych:

 • profilaktyka i terapia uzależnień
 • przygotowanie do życia w rodzinie
 • całożyciowe poradnictwo edukacyjno-zawodowe
 • organizacja i zarządzanie edukacją dorosłych
 • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • psychomanipulacje w relacjach społecznych: diagnoza, konsekwencje, przeciwdziałanie
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • logopedia
 • mediator szkolny