Poprzednia

ⓘ Kategoria:Szkolnictwo wyższe w Polsce
                                               

Bananowa młodzież

Bananowa młodzież – termin propagandowy powstały na początku lat 60. XX wieku, wykorzystywany przez polskie władze w celu poniżenia przywódców młodzieży akademickiej odpowiedzialnej za protesty przeciwko rządowej nagonce antysemickiej. Władza, posługując się tym sformułowaniem, usiłowała skompromitować studentów pochodzących z bogatych rodzin najczęściej były to rodziny wysokich urzędników PRL, sugerując, że wychowani w luksusie symbolizowanym w tym przypadku przez deficytowe w okresie małej stabilizacji banany, nie znają istotnych problemów środowiska akademii, a tym samym nie mogą reprez ...

                                               

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów – centralny organ administracji publicznej działający na podstawie ustawy z 14 marca 2003 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. W wyniku reformy szkolnictwa wyższego w 2021 ma zostać zastąpiona przez Radę Doskonałości Naukowej. Komisja ma siedzibę w Pałacu Kultury i Nauki przy placu Defilad 1 w Warszawie. Została powołana, na wzór sowiecki, w 1951 na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki jako Centralna Komisja Kwalifikacyjna, w efekcie czego uczelnie ...

                                               

Forum Akademickie

Forum Akademickie – ogólnopolski miesięcznik informacyjno-publicystyczny, wydawany od 1993 roku przez Akademicką Oficynę Wydawniczą w Lublinie. Czasopismo zajmuje się problematyką badań naukowych i szkolnictwa wyższego. Rada Programowa: prof. dr hab. Wiesław Banyś, prof. dr hab. Katarzyna Chałasińska-Macukow, prof. dr hab. Andrzej Eliasz, prof. dr hab. Jarosław Górniak, prof. dr hab. inż. Andrzej Jajszczyk, prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Redakcja: Stefan Ciechan fotograf, Grzegorz Filip dział publicystyki, Piotr Kieraciński redaktor naczelny, Marek Remiszewski sekretarz redakcji, Marius ...

                                               

Forum Studentów Uczelni Artystycznych

Forum Studentów Uczelni Artystycznych – komisja branżowa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej składająca się z samorządów studenckich polskich uczelni artystycznych. Zadaniem forum jest m.in. rozwijanie współpracy i umacnianie więzi pomiędzy studentami uczelni artystycznych, wyrażanie opinii w sprawach ich dotyczących, czy inspirowanie i wspieranie ich działań. Forum Studentów Uczelni Artystycznych podlega pod Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

                                               

Forum Uczelni Technicznych

Forum Uczelni Technicznych – komisja branżowa Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej składająca się z samorządów studenckich polskich uczelni technicznych. Zadaniem Forum jest m.in. rozwijanie współpracy i umacnianie więzi między studentami uczelni technicznych, wspieranie ich działania oraz rozwoju. Dodatkowo zajmuje się też między innymi wypracowywaniem i obroną wspólnego stanowiska Samorządów Studenckich Uczelni Technicznych, szczególnie w kwestiach zmian prawnych na szczeblu krajowym.

                                               

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – fundacja powołana do życia aktem podpisanym na posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w dniu 9 grudnia 2000. Fundacja została utworzona przez pięć państwowych uczelni ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Fundacja jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce. Działalność Fundacji ma służ ...

Użytkownicy również szukali:

...
...
...