Poprzednia

ⓘ DQS
DQS
                                     

ⓘ DQS

DQS Holding GmbH – zlokalizowana we Frankfurcie nad Menem spółka nadrzędna międzynarodowej grupy DQS-Group. DQS-Group specjalizuje się w dostarczaniu badań, ocen i certyfikacji w zakresie zarządzania systemami i procesami.

                                     

1. Historia

Założona w 1985 roku we Frankfurcie nad Menem firma DQS była pierwszą w Niemczech zajmującą się certyfikacją i badaniem zgodności ze standardami. Celem powołania DQS przez partnerów biznesowych DGQ Niemiecka Wspólnota do Badania Jakości i DIN Niemiecki Instytut Zachowania Standaryzacji było promowanie niemieckiej ekonomii. Powstanie DQS ściśle przypadło w czasie publikacji pierwszego szkicu serii norm ISO 9000 poświęconej budowaniu systemów zarządzania jakością.

Po połączeniu się DQS i Division Management Systems Solutions of the American Underwriters Laboratories Inc. MSS w marcu 2008 roku DQS-UL-Group stała się jedną z największych organizacji certyfikujących, świadczących usługi w zakresie badań i certyfikacji na świecie.

                                     

2. Organizacja korporacyjna

DQS Holding GmbH ma ponad 80 oddziałów w ponad 60 krajach. W ten sposób firma tworzy sieć wspomagającą realizację projektów międzynarodowych. DQS-Group obecnie ma około 20000 certyfikowanych klientów w różnych branżach z 58000 certyfikowanymi lokalizacjami w ponad 130 krajach.

W roku 2012 firma zatrudniała około 2800 osób z czego 2500 to grupa audytorów. Wśród największych firm w grupie wyróżnia się: DQS Inc. Stany Zjednoczone, DQS do Brasil Ltd., DQS Japan, DQS Medical Devices GmbH and DQS GmbH obie zlokalizowane w Niemczech. Na koniec 2010 roku, Grupa posiadała biura w 60 krajach.

                                     

3. Działania biznesowe

Firma oferuje przeprowadzenie ogólnych badań, oceny wybranej przez klienta części systemu zarządzania, jak również certyfikację 100 krajowych i międzynarodowo znanych standardów. Wśród najważniejszych wymienia się:

  • IRIS przemysł kolejowy
  • IATF 16949 przemysł samochodowy
  • BS OHSAS 18001/ISO 45001 bezpieczeństwo i higiena pracy
  • ISO/IEC 27001 ochrona informacji
  • EN 9100ff przestrzeń powietrzna
  • International Food Standard IFS
  • ISO 13485 urządzenia medyczne
  • ISO 9001 jakość
  • ISO 14001 środowisko pracy

Takie zagadnienia, jak systemy zarządzania ryzykiem, zrównoważony rozwój, zarządzanie energią oparte na niemieckiej ustawie o odnawialnej energii, edukacja, systemy prywatności i doskonałość biznesu stają się obszarami, gdzie certyfikacja i badania nabierają coraz większego znaczenia. Innymi bardzo ważnymi obszarami są służba zdrowia i służby socjalne.                                     

4. Podejście

Firma ma specjalne podejście: wykonawcami badań i ocen są audytorzy zewnętrzni. Audytorzy posiadają doświadczenie praktyczne w dziedzinie, którą oceniają. Takie podejście do realizacji audytów, oparte na praktycznym doświadczeniu audytorów, ma za zadanie dostarczenia aktualnej oceny stanu fatycznego audytowanych organizacji.

                                     

5. Członkostwo

DQS jest założycielem i pełnoprawnym członkiem Międzynarodowego Centrum Badań i Certyfikacji IQNet Association, które zostało założone w 1990 roku. Głównym celem 40 członków stowarzyszenia jest rozpoznawalność certyfikatów wydanych przez firmy członkowskie. Obecny Dyrektor Zarządzający DQS GmbH, Michael Drechsel, sprawuje funkcję prezydenta stowarzyszenia IQNet.