Poprzednia

ⓘ Tadeusz Dubicki
                                     

ⓘ Tadeusz Dubicki

Tadeusz Bolesław Dubicki – polski historyk, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

                                     

1. Życiorys

W 1972 ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Łódzkim. Doktoryzował się w 1979 na tej samej uczelni na podstawie pracy zatytułowanej Działalność Grup Operacyjnych K.E.R.M. oraz ich stosunki z komendanturami wojennymi na terenie Pomorza Wschodniego oraz Warmii i Mazur w 1945 r., następnie w 1990 w Wojskowym Instytucie Historycznym uzyskał stopień doktora habilitowanego w oparciu o rozprawę Żołnierze polscy internowani w Rumunii w latach 1939–1941. W 1999 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Przez dwadzieścia lat 1972–1992 pracował w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Medycznej w Łodzi, od 1987 pełnił funkcję kierownika tej katedry. Następnie związał się z Akademią im. Jana Długosza w Częstochowie, gdzie doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego. Był także wicedyrektorem Instytutu Historii i kierownikiem Zakładu Historii XX wieku tej uczelni. Od 1993 wykładał także w ramach Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego. W 2011 został wybrany na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku.

W pracy naukowej specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu historii najnowszej Polski, historii powszechnej XX wieku, polityki zagranicznej RP. Uzyskiwał członkostwo w Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Wszedł w skład komisji polsko-brytyjskiej badającej współpracę w zakresie wywiadu w okresie II wojny światowej, był współredaktorem wydanego w 2004 tomu poświęconej kwestii. Przewodniczył także radzie naukowej Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum.

Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków.

W 2006 odznaczony Krzyżem Komandorskim rumuńskiego Orderu Zasługi Kulturalnej w kategorii F promocja kultury, a w 2011 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

                                     

2. Wybrane publikacje

  • Bazy wojskowej łączności zagranicznej ZWZ-AK w latach 1939–1945: studia i materiały, Wyd. WSP, Częstochowa 2000
  • Depesze wojenne attachatu wojskowego przy Ambasadzie RP w Bukareszcie 1939–1940 oprac. nauk. z Andrzejem Suchcitzem, Wydawnictwo Instytutu Tarnogórskiego i Muzeum, Tarnowskie Góry 2006
  • Żołnierze polscy internowani w Rumunii w latach 1939–1941, Wyd. UŁ, Łódź 1990
  • Afera Starykonia czyli historia agenta Gestapo współautor z Andrzejem Sepkowskim, Warszawska Oficyna Wydawnicza "Gryf”, Warszawa 1998
  • Pierwszy rok wolności: przejmowanie i uruchamianie przemysłu na Pomorzu, ziemi gdańskiej, Warmii i Mazurach, Książka i Wiedza, Warszawa 1985
  • Marszałek Ion Antonescu: biografia żołnierza i polityka współautor z Krzysztofem Dachem, Ibidem, Łódź 2003
  • Polscy uchodźcy w Rumunii 1939–1945: studia i materiały, Warszawska Oficyna Wydawnicza "Gryf”, Warszawa 1995