Poprzednia

ⓘ Wielki Order Królowej Jeleny
Wielki Order Królowej Jeleny
                                     

ⓘ Wielki Order Królowej Jeleny

Wielki Order Królowej Jeleny z Wstęgą i Gwiazdą Poranną – wysokie chorwackie odznaczenie państwowe ustanowione w 1995.

                                     

1. Historia, organizacja i zasady nadawania

Order został ustanowiony 10 marca 1995 przez Zgromadzenie Chorwackie. Odznaczenie utworzono w celu nagradzania:

  • chorwackich i zagranicznych mężów stanu, przewodniczących parlamentu i szefów rządu za wybitne zasługi dla sprawy niepodległości i integralności Republiki Chorwacji oraz jej budowy i rozwoju, oraz za osobiste, doniosłe osiągnięcia w zakresie rozwoju stosunków między Chorwacją i jej narodem a innymi państwami i narodami
  • "wysokiej rangi urzędników państwowych i szefów organizacji międzynarodowych za wkład w reprezentowanie Republiki Chorwacji i umacnianie jej pozycji na arenie międzynarodowej
  • wysokiej rangi oficerów wojskowych za znaczący wkład w stworzenie doktryny i strategii militarnej, oraz za zasługi dla powstania i rozwoju Chorwackich Sił Zbrojnych, tudzież za wybitne dokonania w zakresie dowodzenia ChSZ”

Order nie jest podzielony na klasy i zajmuje drugie miejsce w kolejności starszeństwa chorwackich odznaczeń państwowych. Nadaje go urzędujący prezydent Chorwacji. Nazwa odznaczenia upamiętnia postać Heleny z Zadaru, zwanej "Chwalebną”, żony Mihajla Krešimira II, króla Chorwacji w latach 946–969.

                                     

2. Insygnia

Wykonaną ze srebra odznaką orderu wys. 65 mm, szer. 52 mm jest stylizowany krzyż trefoil koniczyna o ostro zakończonych ramionach i złoconym obramowaniu. Na jego powierzchni, pokrytej bladoniebieską emalią, widnieją rozmieszczone symetrycznie złote krzyżyki. Nad górnymi wierzchołkami krzyża znajduje się korona jako element herbu państwa z pięcioma tarczami przedstawiającymi historyczne herby krain tworzących Republikę Chorwacji. Na podstawie korony umieszczono grawerowany napis: "Kraljice Jelene”. Na rewersie odznaki znajduje się wytłoczony, okrągły warkocz starochorwacki z umieszczoną w nim, kolistą inskrypcją: "Republika Hrvatska” oba napisy są złożone wersalikami.

Wielka gwiazda orderu, nosząca nazwę "Porannej” śr. 90 mm jest wykonana ze srebra. Jej osiem dłuższych i osiem krótszych promieni srebrnych przedzielają wiązki promieni pozłacanych. W centrum gwiazdy umieszczona jest odznaka orderu.

Wstęga orderu szer. 80 mm, dł. 1960 mm składa się z trzech równej szerokości, pionowych pasów: czerwonego, białego i granatowego. Pasy czerwony i granatowy zdobią podwójne bordiury w formie złotego warkocza starochorwackiego.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...