Poprzednia

ⓘ Kategoria:Historia geografii
                                               

Historia geografii

Geografia rzymska przejęła zdobycze nauki podbitych narodów, głównie greckiej, Rzymianie jednak, w przeciwieństwie do Greków, nie wykazywali większego zainteresowania rozważaniami teoretycznymi nad kształtem i wymiarami Ziemi, czy zjawiskami przyrodniczymi, mimo sporego zasobu wiadomości na temat procesów rzeźbotwórczych i stref klimatycznych. Wojny, a następnie zarządzanie imperium wymagały głównie wiedzy praktycznej. Większość opracowań zawierała głównie materiał z zakresu nazewnictwa i ograniczała się do przekazania informacji o ludach i ekonomicznej przydatności krajów Warron, Cyceron ...

                                               

Historia polskiej geografii

Początki geografii w Polsce sięgają kronik wczesnośredniowiecznych, w których znajdują się opisy ziem polskich Gall Anonim XII w. Początki geografii jako nauki sięgają roku 1494, kiedy na Wydziale Sztuk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej wprowadzono wykłady z kosmografii. Dzięki temu Kraków stał się głównym ośrodkiem studiów geograficznych w XV-wiecznej Polsce. W zbiorach Akademii Krakowskiej znajdowały się: rękopiśmienny atlas Ptolemeusza z XV w., 6 rękopisów z XV w. – dzieł Alberta Wielkiego i Pierre’a d’Ailly. W księgozbiorze Kapituły Krakowskiej zgromadzono dzieła Ojców Kościoła o treści ...

                                               

Bałtycka Olimpiada Geograficzna

Bałtycka Olimpiada Geograficzna – międzynarodowa olimpiada przedmiotowa organizowana corocznie od 2014 przez zespoły regionalne Międzynarodowej Olimpiady Geograficznej w państwach nadbałtyckich. Zawody stanowią imprezę samodzielną, jak również etap przygotowawczy do iGeo. Kolejno Bałtyckie Olimpiady Geograficzne rozgrywane były w następujących miejscach: W 2015 po raz pierwszy w zawodach udział wzięli Polacy.

                                               

Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna

Międzynarodowa olimpiada geograficzna – międzynarodowa olimpiada przedmiotowa organizowana od 1996 pod auspicjami Międzynarodowej Unii Geograficznej, której przedmiotem jest geografia.

                                               

Rzut oka na umiejętności geografii ze stanowiska uniwersyteckiego wykładu

Rzut oka na umiejętności geografii ze stanowiska uniwersyteckiego wykładu – rozprawa Wincentego Pola wydana w 1850 roku, po objęciu przez niego pionierskiej katedry geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Autor podejmuje w niej próbę wyjaśnienia zakresu problemów, którymi zajmuje się geografia oraz przedstawia historię tej nauki.

                                               

Sen Scypiona

Sen Scypiona – opowiadanie autorstwa Marka Tulliusza Cycerona o eschatologicznej wizji sennej Scypiona Afrykańskiego Młodszego. Cyceron napisał je jako zakończenie wielkiego dzieła "O Rzeczypospolitej”, z którego przetrwały tylko fragmenty. Sen Scypiona w rękopisach średniowiecznych zachował się jako osobny utwór. Wywarł on wielki wpływ na europejską literaturę, kulturę, sztukę i naukę. Cyceron rozpoczął pisać O Rzeczypospolitej w roku 54 przed Chrystusem. Ukończył to dzieło na pewno przed końcem roku 52, gdyż na wiosnę następnego roku było ono już znane w Rzymie. Sen Scypiona powstał więc ...

                                               

Środkowoeuropejska Olimpiada Geograficzna

Środkowoeuropejska Olimpiada Geograficzna – międzynarodowa olimpiada przedmiotowa organizowana co dwa lata w latach 2003-2011. Zawody przeznaczone były dla uczniów w wieku 16-19 lat. Gdy Międzynarodowa Unia Geograficzna zadecydowała, że Międzynarodowa Olimpiada Geograficzna organizowana będzie rokrocznie, a nie jak wcześniej co dwa lata, postanowiono zlikwidować zawody. Ostatnie odbyły się w 2011. Drużyna polska uczestniczyła we wszystkich olimpiadach. Kolejno Środkowoeuropejskie Olimpiady Geograficzne rozgrywane były w następujących miejscach: