Poprzednia

ⓘ Endogeniczność
                                     

ⓘ Endogeniczność

Endogeniczność jest zjawiskiem występującym w statystyce, zwłaszcza w ekonometrii. O parametrze bądź zmiennej mówi się, że jest endogeniczna, jeśli zachodzi korelacja między tym parametrem/tą zmienną a błędem losowym. Endogeniczność może być wynikiem błędu pomiarowego, autoregresji, pominiętych zmiennych lub błędów w wyborze próby statystycznej. Ogólnie, przyczynowe sprzężenie zwrotne między zmienną objaśnianą a objaśniającą modelu prowadzi do endogeniczności.

Na przykład: kiedy w prostym modelu równowagi rynkowej obliczamy wielkość popytu w stanie równowagi, cena jest endogeniczna, gdyż producenci adaptują swoje ceny adekwatnie do popytu, a konsumenci adaptują swój popyt adekwatnie do ceny.

                                     
  • najważniejsze, te ostatnie badania pokazują, że biorąc pod uwagę zarówno endogeniczność tradycji prawnych, jak i gospodarkę oraz ewolucję systemów prawnych

Użytkownicy również szukali:

egzogeniczne i endogeniczne ekonomia, otoczenie endogeniczne,

...
...
...