Poprzednia

ⓘ 3 Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego
                                     

ⓘ 3 Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego

3 batalion ratownictwa inżynieryjnego im. ppłk Rudolfa Matuszka – jednostka inżynieryjna stacjonująca w Nisku, podległa dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego, rozformowana 30 czerwca 2011.

                                     

1. Historia

Batalion został sformowany na podstawie rozkazu Dowódcy Wojsk Lądowych nr 0-23/Org. z 5 października 2000 oraz rozkazu Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr PF 35/Org. z 26 października 2000, na bazie 12 Pułku Komunikacyjnego.

Jednostka wyspecjalizowana była w zadaniach inżynieryjnych, m.in. brała udział w akcjach, ratowniczo-gaśniczych, używana była do usuwania skutków klęsk żywiołowych, katastrof, w połowie 2001 roku batalion wziął udział w akcji powodziowej, wykonywał też zadania saperskie i pontonowe.

W związku z reorganizacją Sił Zbrojnych RP 3. bratinż został przeformowany w 3 Batalion Inżynieryjny.

                                     

2. Tradycje

Decyzją Nr 234/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 września 2002 Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego w Nisku:

  • przejmuje i z honorem kontynuuje tradycje Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 3 w Nisku 1932–1939,
  • obchodzi doroczne Święto w dniu 5 października.
  • przyjmuje imię patrona – ppłk. Rudolfa MATUSZKA,

Decyzją Nr 319/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 listopada 2002 wprowadzono oznakę rozpoznawczą batalionu.

Decyzją Nr 13/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2004 wprowadzono odznakę pamiątkową jednostki.

                                     

3. Dowódcy

  • kpt. Władysław Biało cz. p.o. – 1 lutego 2008 – 11 kwietnia 2008
  • ppłk Krzysztof SOBCZAK
  • ppłk Ryszard Parafianowicz –?–1 lutego 2008
  • ppłk Leszek Stępień – 11 kwietnia 2008 – 30 czerwca 2011

Użytkownicy również szukali:

nisko wojsko,

...
...
...