Poprzednia

ⓘ 3 Batalion Inżynieryjny
3 Batalion Inżynieryjny
                                     

ⓘ 3 Batalion Inżynieryjny

Batalion został sformowany na podstawie decyzji MON Nr PF-67/Org./SSG/ZOiU-P1 z dnia 19 sierpnia 2010 roku na bazie 3. Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego i 12. Ośrodka Przechowywania Sprzętu w Nisku.

Batalion jest wyspecjalizowany w zadaniach inżynieryjnych. Do głównych zadań jednostki należą:

  • zadania inżynieryjne polegające na urządzaniu przepraw mostowych przy użyciu mostów BLG;
  • zadania rozpoznawcze polegające na prowadzeniu rozpoznania stanu technicznego dróg, obiektów komunikacyjnych, przepraw, zapór;
  • zadania ratownicze polegające m.in. na ewakuacji ludności i mienia z użyciem transporterów PTS-M oraz łodzi desantowych.

Batalion bierze również udział w akcjach przeciwpowodziowych, ratowniczo-gaśniczych, usuwania skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Batalion ma wyznaczone zadania mobilizacyjne na czas "W”, które kierowane są przez Terenowy Aparat Mobilizacyjny.

                                     

1. Tradycje

Decyzją Nr 268/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 września 2012 roku wprowadzono odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret.

Decyzją Nr 351/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2011 roku ustalono, że batalion inżynieryjny:

  • 12. Ośrodka Przechowywania Sprzętu 2002-2011;
  • 3. batalionu ratownictwa inżynieryjnego 2001-2011;
  • 12. Małopolskiego pułku komunikacyjnego Ziemi Niżańskiej 1995-2001;
  • przejmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji
  • Ustanawia się doroczne Święto 3. batalionu inżynieryjnego w dniu 5 października.
  • przejmuje sztandar rozformowanego 3. batalionu ratownictwa inżynieryjnego;