Poprzednia

ⓘ Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
                                     

ⓘ Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - jeden z 16 wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

                                     

1. Historia

Wydział Nauk o Ziemi utworzony został w 2012 roku po podziale Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Początkowo nauki geograficzne wchodziły w skład Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego utworzonego w 1945 roku w chwili rozpoczęcia działalności uniwersytetu. Jednym z organizatorów oraz pierwszym dziekanem Wydziału był prof. dr Jan Prüffer. W 1951 roku z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębnił się nowy Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, w którym działały dwa instytuty - biologii oraz geografii. W wyniku likwidacji wydziału w 2012 roku powstał Wydział Nauk o Ziemi funkcjonujący w obecnym kształcie. Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UMK, Wydział funkcjonuje jako Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

                                     

2. Kierunki kształcenia

Studia II stopnia

  • Tourism Management studia w języku angielskim
  • geografia II stopień
  • turystyka i rekreacja II stopień
  • geoinformacja środowiskowa II stopień
  • gospodarka przestrzenna studia inżynierskie
  • sport i wellness z Wydziałem Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych oraz Wydziałem Filozofii i Nauk Społecznych
  • studia miejskie I stopień
  • technologie proekologiczne i zarządzanie środowiskiem studia inżynierskie

Studia doktoranckie

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych kształci doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych m.in. w dyscyplinie naukowej:

  • nauki o Ziemi i środowisku.