Poprzednia

ⓘ Czechosłowacki Medal Rewolucyjny
Czechosłowacki Medal Rewolucyjny
                                     

ⓘ Czechosłowacki Medal Rewolucyjny

Czechosłowacki Medal Rewolucyjny - czechosłowackie odznaczenie wojskowe z okresu I wojny światowej.

Odznaczenie zostało 1 grudnia 1918 roku dekretem prezydenta Czechosłowacji dla nagrodzenia osób zasłużonych dla powstania Czechosłowacji.

                                     

1. Zasady nadawania

Medal został ustanowiony dla nagrodzenia obywateli Czechosłowacji i cudzoziemców, którzy zasłużyli się w działaniach na rzecz uzyskania niepodległości Czechosłowacji oraz brali udział w walkach o jej uzyskanie.

Medal nadawany był wszystkim, którzy uczestniczyli w walkach oraz innym osobą które przyczyniły się do uzyskania niepodległości.

                                     

2. Opis odznaki

Odznakę odznaczenia stanowi równoramienny krzyż typu greckiego, w środkowej części ramiona są rozszerzone. Krzyż umieszczony jest na okrągłym pierścieniu. Autorem medalu jest francuski rzeźbiarz A. Bourdelle.

Na awersie w centralnej części krzyża znajduje się postać uskrzydlonej kobiety ubranej w tunikę, symbolizująca wolność. Kobieta depcze dwa znajdujące się u jej stóp węże. Nad głową trzyma flagę z napisem ZA SVOBODU pol. Za Wolność. Na pierścieniu w górnej części są daty 1914 – 1918, w dolnej części jest umieszczony wieniec laurowy.

Na rewersie w centralnej części krzyża znajduje się postać jeźdźca na uskrzydlonym koniu pegazie trzymającego lancę z flagą. Na pierścieniu jest napis VZHuRU NA STRÁŽ SVOBODNÝ NÁRODE pol. Na straży wolności narodu.

Medal zawieszony jest na wstążce o szer. 38 mm koloru czerwonego, w środkowej części znajduje się pasek koloru białego z wąskimi paskami koloru niebieskiego po bokach.

Na wstążce były umieszczane okucia z napisami oraz cyframi, w zależności od miejsca, gdzie służył odznaczony i w jakim oddziale. Rodzaje okuć:

  • S – odznaczeni biorący udział w walkach na terenie Serbii
  • DOSSALTO, PIAVE oraz z liczbami od 31 do 35 i 39 – odznaczeni biorący udział w walkach na terenie Włoch
  • LE – obywatele Czechosłowacji, będący w czasie I wojny światowej żołnierzami francuskiej Legii Cudzoziemskiej
  • ALSACE pol. Alzacja, ARGONNE i PERONNE oraz z liczbami od 21 do 24 – odznaczeni biorący udział w walkach na terenie Francji.
  • ČD – odznaczeni będący żołnierzami Drużyny Czeskiej
  • ZBOROV pol. Zaborów, BACHMAČ pol. Bachmacz i SIBIŘ pol. Syberia oraz z liczbami od 1 do 12 – odznaczeni biorący udział w walkach na terenie Rosji

Ponadto odznaczeni, którzy dodatkowo otrzymali pochwałę, mieli prawo do umieszczenia na wstążce okucia w postaci lipowego listka.

Spotykane są egzemplarze odznaczenia przyznane żołnierzom Legii Cudzoziemskiej, posiadające okucia za pochwały, wymienienie w rozkazie na modłę francuską: gwiazdki i gałązki palmowe.