Poprzednia

ⓘ Aleksander Bobko
Aleksander Bobko
                                     

ⓘ Aleksander Bobko

Aleksander Bobko – polski filozof, profesor nauk humanistycznych. W latach 2012–2015 rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, senator IX kadencji, w latach 2015–2018 sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

                                     

1. Życiorys

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Ukończył informatykę na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także filozofię w Papieskiej Akademii Teologicznej i na Uniwersytecie Jagiellońskim. W PAT uzyskał kolejne stopnie naukowe: w 1991 doktora na podstawie pracy Aksjologiczne podstawy teorii poznania u Heinricha Rickerta i w 1998 doktora habilitowanego na podstawie pracy Kant i Schopenhauer – między racjonalnością a nicością. W 2009 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Zawodowo związany z PAT i następnie Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Został także wykładowcą Uniwersytetu Rzeszowskiego jako profesor zwyczajny w Instytucie Socjologii. Był prodziekanem 2002–2004 i dziekanem 2004–2008 Wydziału Socjologiczno-Historycznego, następnie prorektorem ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą 2008–2012. W 2012 został wybrany na stanowisko rektora tej uczelni, z funkcji zrezygnował w 2015 w związku z objęciem stanowiska w rządzie.

W latach 1998–2002 zasiadał w radzie miejskiej Rzeszowa, wchodząc również w skład zarządu miasta. W wyborach parlamentarnych w 2015 z ramienia Prawa i Sprawiedliwości został wybrany do Senatu IX kadencji w okręgu wyborczym nr 56.

1 grudnia 2015 został sekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Funkcję tę pełnił do 12 marca 2018. W 2019 nie uzyskał rekomendacji władz Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami parlamentarnymi w tym samym roku. Po tej decyzji zapowiedział wycofanie się z polityki.