Poprzednia

ⓘ Trybun wojskowy z władzą konsularną
                                     

ⓘ Trybun wojskowy z władzą konsularną

Trybuni wojskowi z władzą konsularną byli wielokrotnie powoływani w latach 444-368 p.n.e. w miejsce konsulów, w liczbie od 3 do 16. Wywodzili się oni także spośród plebejuszy. Zaprzestano ich powoływania po uchwaleniu leges Liciane Sextiae, zgodnie z którą jeden z konsulów mógł być plebejuszem a urząd pretora sprawować mieli tylko patrycjusze.

Przysługiwała im zarówno władza polityczna, jak i wojskowa. W zestawieniu z konsulami mieli jednak wiele ograniczeń:

  • Pozbawiono ich możliwości prawa sporządzenia spisu obywateli w tym celu powołano urząd cenzora.
  • Nie mogli powołać dyktatora;
  • Nie mieli możliwości powołania creatio kolegi w urzędzie;
  • Nie mogli odbyć triumfu;
                                     

1. Geneza powołania Trybuna Wojskowego z władzą konsularną

Badacze spierają się w kwestii ustalenia pewnej przyczyny powstania Trybunów wojskowych. Według prof. Jana Zabłockiego prawdopodobnie była ona związana z tym, iż dowodzić na polu walki mogli jedynie konsulowie. W przypadku prowadzenia większej ilości wojen istniała konieczność ustanowienia odpowiedniej liczby magistratus do ich prowadzenia. Możliwe, iż była to próba podzielenia urzędu konsula między patrycjuszy i plebejuszy.