Poprzednia

ⓘ Uniwersytet Azorów
Uniwersytet Azorów
                                     

ⓘ Uniwersytet Azorów

Uniwersytet Azorów – portugalski uniwersytet publiczny w autonomicznym regionie Azory, podlegający Ministerstwu Nauki, Technologii i Szkolnictwa Wyższego.

                                     

1. Historia

Utworzenie Uniwersytetu było jednym z ubocznych skutków "rewolucji goździków”, w czasie której zintensyfikowały się zmierzające do autonomii ruchy separatystyczne lata 70. XX w. i nastąpił postęp dekolonizacji dawnego portugalskiego imperium kolonialnego. Azory, które były w latach 1831–1979 zamorskim dystryktem tego imperium, stały się od 1979 r. regionem autonomicznym.

Uniwersytet został założony 9 stycznia 1976 roku w celu przyspieszenia zrównoważonego rozwoju i wyższej edukacji na Azorach. Pierwszym rektorem był José Enes Pereira Cardoso 1976–1982, a następnie António Manuel Bettencourt Machado Pires 1982–1995 i Vasco Manuel Verdasca da Silva Garcia 1995–2003.

Od 1983 r. wicerektorem był Artur Teodoro de Matos, który uzyskał licencjat w Lizbonie Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a później – w nowym Uniwersytecie Azorskim – uzyskał stopień magistra historii w roku założenia UAC oraz doktorat. Działalność utworzonych przez niego jednostek, Departamento de História i Cento de Estudos Gaspar Frutuoso, rozwija absolwent UAC z 1981 r. – Avelino de Freitas de Meneses, rektor uczelni w latach 1983–2011. Od roku 2011 rektorem UAC jest Jorge Manuel Rosa de Medeiros. Inaugurując rok akademicki 2011/2012 powiedział on m.in., że dalsza realizacja w UAC strategii Europa 2020 wymaga:

                                     

2. Kierunki studiów

UAC składa się z 10 wydziałów jednostki organizacyjne dydaktyczno-badawcze, działających w dziedzinach:

  • lingwistyki i literatury współczesnej – Departamento de Línguas e Literaturas Modernas
  • edukacji – Departamento de Ciências da Educação
  • ekonomii i zarządzania – Departamento de Economia e Gestão
  • historii filozofii i nauk społecznych – Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais
  • biologii – Departamento de Biologia
  • nauki, technologii i rozwoju – Departamento de Ciências Tecnológicas e Desenvolvimento
  • oceanografii i rybołówstwa – Departamento de Oceanografia e Pescas
  • nauk rolniczych – Departamento de Ciências Agrárias
  • nauk o Ziemi – Departamento de Geociências
  • matematyki – Departamento de Matemática

oraz dwóch związanych szkół pielęgniarstwa Escola Superior de Enfermagem w Angra do Heroísmo i Ponta Delgada, z którymi wspólnie prowadzi badania naukowe i interdyscyplinarne kursy.

Uniwersytet utrzymuje również współpracę międzynarodową; jest m.in. uczestnikiem programu Komisji Europejskiej Erasmus, w którym bierze udział 40 krajów, m.in. Niemcy, Austria, Belgia, Cypr, Słowacja, Hiszpania, Francja, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Turcja. W maju 2012 r. był organizatorem uroczystości z okazji 40-lecia programu.

                                     

3. Działalność badawcza

W UAC istnieją też jednostki badawcze, których prace koordynuje uczelniane biuro ds. wspierania i promocji działań na rzecz przemysłu – GAIDET Gabinete de Apoio à Investigação e ao Desenvolvimento Experimental e Tecnológico.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...