Poprzednia

ⓘ Rada Miasta Lublin
Rada Miasta Lublin
                                     

ⓘ Rada Miasta Lublin

Rada Miasta Lublin – samorządowy organ władzy uchwałodawczej w Lublinie, sprawujący także funkcje kontrolne, złożony z radnych pochodzących z wyboru, działający na podstawie przepisów o samorządzie gminnym oraz o samorządzie powiatowym.

                                     

1.1. Kadencja Rady Miasta IV kadencja 2002-2006

Wyniki wyborów do Rady Miasta IV kadencji

 • KW Lubelskiego Stowarzyszenia Taksówkarzy w Lublinie – 0.64%
 • KWW Porozumienie Lubelskie – 9.85% 2 radnych
 • KW Polskiego Stronnictwa Ludowego – 3.21%
 • KWW Prawo i Rodzina – 29.73% 13 radnych
 • KW Lubelskiego Forum Samorządowego w Lublinie – 8.78 2 radnych
 • KWW Młodzi i Niezależni – 0.21%
 • KWW Lubelska Centroprawica – 8.75% 1 radny
 • KW Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej – 9.28% 1 radny
 • KWW Razem Ku Lepszemu – 0.11%
 • KKW Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy – 24.57% 12 radnych
 • KW Stowarzyszenie Samorządowcy-Spółdzielcy – 3.85%
 • KW Konfederacji Polski Niepodległej – 1.02%
                                     

1.2. Kadencja Rady Miasta V kadencja 2006-2010

Wyniki wyborów do Rady Miasta V kadencji

 • KW Polska Partia Pracy – 0.43%
 • KWW OBRONA LUDZI PRACY – 0.29%
 • KW Stowarzyszenia Idziemy Razem – Lubelska Cenrtoprawica – 3.69%
 • KW Polskiego Stronnictwa Ludowego – 2.86%
 • KW Liga Polskich Rodzin – 7.37% 2 radnych
 • KW Unia Polityki Realnej – 1.26%
 • KW Prawo i Sprawiedliwość – 30.30% 12 radnych
 • KKW SLD+SDPL+PD+UP Lewica i Demokraci – 17.35% 6 radnych
 • KW Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej – 1.69%
 • KWW Blok Obywatelski KOCHAMY LUBLIN – 4.06%
 • KW Platforma Obywatelska RP – 29.84% 11 radnych
 • KWW Praca dla Lublina – 0.86%

Frekwencja: 41.53%.

Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 31 radnych.

                                     

1.3. Kadencja Rady Miasta VI kadencja 2010-2014

Wyniki wyborów do Rady Miasta VI kadencji

 • KW Krajowa Partia Emerytów i Rencistów – 1.08%
 • KKW Lista Sierakowskiej – Lewica – 7.15%
 • KW Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie – 0.12%
 • KWW Nowoczesny Lublin – 0.53%
 • KW Stowarzyszenia Samopomocy Terytorialnej – 0.24%
 • KW Stronnictwo "Piast” – 0.55%
 • KW Prawo i Sprawiedliwość – 37.95% 16 radnych – po rozłamie 6 radnych, pozostali utworzyli Klub Wspólny Lublin
 • KWW Zbigniewa Wojciechowskiego – 5.40%
 • KWW Bezpartyjny Prezydent-Dla-Obywatela – 0.51%
 • KW Platforma Obywatelska RP – 33.72% 14 radnych
 • KW Sojusz Lewicy Demokratycznej – 10.49% 1 radny – niezrzeszony
 • KW Polskie Stronnictwo Ludowe – 2.27%

Frekwencja; 39.85%.

Dla wyboru Rady utworzono 6 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 31 radnych.

13 września 2012 nastąpił rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta Lublin, atakowany za współpracę z Prezydentem Lublina Krzysztofem Żukiem wywodzącym się z Platformy Obywatelskiej, oddał legitymację partyjną. Razem z nim z klubu PiS odeszło 9 radnych, w klubie PiS pozostało 6 radnych. W ten sposób Prawo i Sprawiedliwość straciło bezwzględną większość w Radzie Miasta 16/31. Powstały w ten sposób klub Wspólny Lublin zapowiedział, że będzie współpracował z prezydentem Żukiem.                                     

2. Radni Rady Miasta Lublin 2018-2023

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

 • Pakuła Jarosław

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin

 • Nowak Marcin
 • Daniewski Leszek
 • Kieroński Stanisław

Radni Rady Miasta

 • Ławniczak Zbigniew
 • Margul Bartosz
 • Lubaś Grzegorz
 • Skrzetuski Radosław
 • Derewenda Robert
 • Kwiatkowska Monika
 • Osiński Adam
 • Mach Jadwiga
 • Ryfka Anna
 • Suchanowska Małgorzata
 • Choduń Piotr
 • Jurkowski Zbigniew
 • Bielak Eugeniusz
 • Orzechowska Monika
 • Dados Elżbieta
 • Sadowski Dariusz
 • Zaborowska Maja
 • Gawryszczak Piotr
 • Breś Piotr
 • Pitucha Tomasz
 • Popiel Piotr
 • Jakóbczyk Marcin
 • Brzozowski Stanisław
 • Targoński Zbigniew
 • Bubicz Marcin
 • Drozd Zdzisław
 • Kamińska Magdalena

Wygaszone mandaty radnych

 • Wcisło Marta mandat wygasł z dniem 13.10.2019 r. w związku z wyborem na Posła na Sejm RP
 • Banach Mariusz mandat wygasł z dniem 23.11.2018 r. - radny zrzekł się mandatu
 • Krawczyk Michał mandat wygasł z dniem 13.10.2019 r. w związku z wyborem na Posła na Sejm RP
 • Stepaniuk-Kuśmierzak Beata mandat wygasł z dniem 27.12.2018 r. - radna zrzekła się mandatu
                                     
 • ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 9 października 1954 r., Nr. 13
 • ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 9 października 1954 r., Nr. 13
 • gromadzkiej rady narodowej. 1 stycznia 1958 z gromady Strupin Duży wyłączono wieś i kolonię Wolwinów, włączając je do miasta Chełma, miasta na prawach
 • na prawach powiatu tj. rada miasta i prezydent miasta wykonują kompetencje właściwe dla odpowiednio rady gminy i rady powiatu oraz wójta burmistrza
 • Symbolizuje on inicjał nazwy miasta Jest stylizowany na majuskułę. Herb został zatwierdzony w 1995 przez Radę Miasta po odzyskaniu praw miejskich. Dawny
 • regionalna rozgłośnia radiowa z Lublina, należąca do spółki Polskie Radio Lublin SA. Stacja jest finansowana z wpływów reklamowych Radia Freee. Nadaje przez
 • siedziby gromadzkich rad narodowych w niektórych powiatach województwa lubelskiego Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie z dnia 30 grudnia

Użytkownicy również szukali:

rada miasta lublin skład 2018, terminy posiedzeń rady miasta lublin, uchwały rady miasta lublin,

...
...
...