Poprzednia

ⓘ Nagroda Peryklesa
                                     

ⓘ Nagroda Peryklesa

Prezesem stowarzyszenia jest Marcin Święcicki. Skarbnikiem jest Marek Chimiak działacz KSS "KOR”, członek Kolegium Niezależnej Oficyny Wydawniczej, a sekretarzem – Ryszard Bill. Członkami są Stanisław Pietrzak i Zbigniew Sieszycki. Stowarzyszenie zostało powołane w celu § 7 statutu:

 • działania na rzecz wspierania rozwoju gospodarczego,
 • promocji wiedzy na temat integracji europejskiej i członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
 • promocji idei społeczeństwa kulturalnego,
 • promocji idei społecznej gospodarki rynkowej,
 • działania na rzecz otwartego społeczeństwa obywatelskiego,
 • ochrony i powstrzymywania degradacji środowiska naturalnego,
 • ochrony równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli.
 • promocji wartości demokratycznych i obywatelskich,
 • prowadzenia działalności edukacyjnej dotyczącej, w szczególności: demokracji, praw człowieka, problematyki społecznej, spraw międzynarodowych oraz problemów gospodarczych,
 • działania na rzecz praworządności,
                                     

1. Przyznawanie

Nagroda przyznawana jest w rocznice powołania pierwszego demokratycznego Rządu III Rzeczypospolitej 12 września 1989 roku. Jej pomysłodawcą był Bronisław Geremek. Przy przyznawaniu nagrody stowarzyszeniu przyświeca cytat z Peryklesa:

                                     

2. Statuetka

Przyznawana laureatom statuetka Peryklesa jest kopią znajdującego się w Muzeach Watykańskich Museo Pio-Clementino marmurowego popiersia Peryklesa będącego rzymską kopią greckiego oryginału z ok. 430 roku p.n.e.

                                     

3. Laureaci

2011

W 2011 roku nagrody otrzymali:

 • Krzysztof Kozłowski
 • Helena Łuczywo
 • Janusz Onyszkiewicz.

2014

W tym roku laureatem nagrody został:

 • Waldemar Kuczyński

Uroczystość wręczenia odbyła się 26 października 2014 roku.

2015

W 2015 roku laureatem nagrody został:

 • Bronisław Komorowski

Uroczystość wręczenia statuetki odbyła się 12 września 2015 roku.

2017

 • Adam Strzembosz
 • Henryk Wujec

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 9 września 2017 roku, laudacje wygłosili profesorowie: Marek Safjan i Andrzej Friszke.

2018

 • Joanna Szczęsna
 • Andrzej Czuma

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 8 września 2018 roku, laudacje wygłosili: Stefan Niesiołowski i Teresa Bogucka.

                                     

3.1. Laureaci 2009

Pierwszymi laureatami nagrody byli:

 • Lech Wałęsa
 • Tadeusz Mazowiecki.

Nagrody wręczano na Zamku Królewskim w Warszawie. W czasie uroczystości Lech Wałęsa powiedział, że demokracja składa się z trzech elementów: zespołu praw, nastawienia ludzi i chęci korzystania z ustanowionego prawa. Trzecim elementem są pieniądze. Na podstawie tych trzech elementów można ocenić stan demokracji w Polsce: prawo pozwala, ludzie nie do końca korzystają ze swoich praw, a najgorzej jest z pieniędzmi.

Tadeusz Mazowiecki natomiast przypomniał słowa Jana Pawła II: demokracja nie jest czymś danym, ale także zadanym. Mazowiecki podkreślał, że demokracja i wolność zawierają w sobie możliwości autodestrukcji oraz wypaczenia, dlatego trzeba je ciągle doskonalić.

                                     

3.2. Laureaci 2010

Laureatami nagrody w 2010 roku byli:

 • Bronisław Geremek pośmiertnie
 • Jerzy Regulski.
 • Jerzy Borowczak

W czasie uroczystości przyznawanie statuetki Bronisławowi Geremkowi Tadeusz Mazowiecki mówił: "Strajk w Stoczni był dla Bronisława Geremka wielkim przeżyciem, które zaważyło na życiu Geremka i moim. Podziwialiśmy niezwykłą samoorganizację robotników. Bronek byłby szczególnie zadowolony, że otrzymuje nagrodę razem z Jerzym Borowczakiem. Czuł sentyment do tamtych chwil wspólnoty inteligencji i robotników, która była czymś wielkim. Odmowa złożenia kolejnego oświadczenia lustracyjnego była walką o poszanowanie godności człowieka – tej godności Bronisława Geremka oddajemy dziś hołd”.

Andrzej Celiński wygłosił laudację dla Jerzego Borowczaka, a Jerzy Stępień – dla Jerzego Regulskiego.

                                     

3.3. Laureaci 2012

W tym roku laureatami nagrody zostali:

 • Olga Krzyżanowska
 • Stefan Starczewski.

Uroczystość wręczenia odbyła się 22 września 2012 roku w sali konferencyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej w Alejach Ujazdowskich 49 w Warszawie.

W roku 2013 nagrody nie przyznano.

                                     

3.4. Laureaci 2014

W tym roku laureatem nagrody został:

 • Waldemar Kuczyński

Uroczystość wręczenia odbyła się 26 października 2014 roku.

                                     

3.5. Laureaci 2015

W 2015 roku laureatem nagrody został:

 • Bronisław Komorowski

Uroczystość wręczenia statuetki odbyła się 12 września 2015 roku.

                                     

3.6. Laureaci 2017

 • Adam Strzembosz
 • Henryk Wujec

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 9 września 2017 roku, laudacje wygłosili profesorowie: Marek Safjan i Andrzej Friszke.

                                     

3.7. Laureaci 2018

 • Joanna Szczęsna
 • Andrzej Czuma

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 8 września 2018 roku, laudacje wygłosili: Stefan Niesiołowski i Teresa Bogucka.

                                     

3.8. Laureaci 2019

 • Ewa Kulik-Bielińska
 • Bogdan Borusewicz

Uroczystość wręczenia statuetek odbyła się 8 września 2019 roku, laudacje wygłosili: Jarosław Kurski i Róża Thun. Podczas uroczystości przemawiała również wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska.