Poprzednia

ⓘ Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia
                                     

ⓘ Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia – polskie święto obchodzone corocznie 27 stycznia, na mocy zapisu ustawy z 16 grudnia 2010 w ramach nowelizacji Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy.

Święto upamiętnia podpisanie Dekretu o organizacji państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźcami, w dniu 27 stycznia 1919 roku, przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Obecnie dokument ten jest powszechnie uznawany za początek Publicznych Służb Zatrudnienia w Polsce.