Poprzednia

ⓘ Lista powiatów w Polsce
Lista powiatów w Polsce
                                     

ⓘ Lista powiatów w Polsce

Lista powiatów w Polsce – lista jednostek samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego w Polsce, obejmujące część obszaru województw.

                                     

1. Lista powiatów w Polsce

Poniższa lista przedstawia wszystkie 66 miast na prawach powiatu i wszystkie 314 powiatów w Polsce uszeregowane alfabetycznie wraz z ich powierzchnią według stanu na 1 stycznia 2018, jak również liczbą ludności i gęstością zaludnienia według stanu na 31 grudnia 2018.

Zobacz też: Podział administracyjny Polski i strony podziału administracyjnego poszczególnych województw opisujące podział województw na powiaty i powiatów na gminy.

                                     
  • Wybory samorządowe w Polsce w 2014 wybory samorządowe, które odbyły się 16 listopada 2014 druga tura 30 listopada Rozporządzenie w tej sprawie zostało
  • Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 2006 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad
  • Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego przeprowadzane na terytorium Polski. Ich główne zasady oraz pozycja prawnoustrojowa
  • Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 odbyły się 7 czerwca. Głosowanie trwało od godziny 8: 00 do godziny 22: 00. Wyborcy głosujący w Polsce dokonali wyboru 50
  • miejskich w miastach na prawach powiatów w systemie proporcjonalnym, metodą d Hondta, z klauzulą zaporową 5 głosów ważnych 2921 mandatów 268 rad w gminach
  • Europejskiego w 2004 odbyły się 13 czerwca. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 54 spośród łącznej liczby 732 deputowanych, którzy zasiedli w Parlamencie
  • Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2014 odbyły się 25 maja. Obywatele głosujący w Polsce dokonali wyboru 51 spośród łącznej liczby
  • prawach powiatu są przeprowadzane w okręgach jednomandatowych, zaś do Sejmu, Parlamentu Europejskiego, rad miast na prawach powiatu i powiatów oraz sejmików
  • powiatów i sejmiki województw ograniczenie jednomandatowych okręgów wyborczych do gmin do 20 tys. mieszkańców wcześniej nie obowiązywały jedynie w
  • Lista polskich czasopism lista polskich czasopism współczesnych i historycznych. opiniotwórcze: Dziennik Gazeta Prawna, Dziennik Trybuna, Gazeta Wyborcza

Użytkownicy również szukali:

największe powiaty w polsce, polska podział na powiaty, powiaty w polsce 2018, powiaty w polsce ilosc,

...
...
...